วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.ไม่รู้เรื่องรธน.ใหม่ หวังสิทธิเสรีภาพ-ความเท่าเทียม

สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.ไม่รู้เรื่องรธน.ใหม่ หวังสิทธิเสรีภาพ-ความเท่าเทียม

  • Share:

ดุสิตโพล เผย ความเห็น ปชช.ส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า รธน.ฉบับใหม่เกี่ยวกับประชาชนอย่างไร เผย ความเป็นอยู่เหมือนเดิม หวังสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมเท่าเทียม ไม่รู้ว่า รบ.มีการปฏิรูปเรื่องอะไร เพราะไม่ได้ติดตามข่าวสาร...

วันที่ 12 มิ.ย. 59 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 เกี่ยวกับ "รัฐธรรมนูญ" ในสายตาประชาชน โดย “รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่มีไว้รับรองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการดำเนินการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร? อันดับ 1 ไม่รู้ 53.30% เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าว ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ที่ชัดเจน เป็นเรื่องเข้าใจยาก ฯลฯ อันดับ 2 รู้ 46.70% คือ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญต่อประชาชนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ คือ อันดับ 1 สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมเท่าเทียม 78.39% อันดับ 2 บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ประเทศชาติมีเสถียรภาพ มั่นคง 72.71% อันดับ 3 รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 66.37% อันดับ 4 การเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตย 62.44% อันดับ 5 ได้รับการดูแลด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ ฯลฯ 61.08%

3. ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุเรื่องสิทธิเลือกตั้งของประชาชนไว้อย่างไร? อันดับ 1 ไม่รู้ 81.22% เพราะ ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดที่มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างชัดเจน ไม่ได้สนใจติดตาม ฯลฯ อันดับ 2 รู้ 18.78% คือ คนไทยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ

4. จากที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปประเทศ ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูปเรื่องอะไร อันดับ 1 ไม่รู้ 56.35% เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าว สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า สื่อไม่ค่อยนำเสนอข่าวเรื่องนี้เท่าที่ควร ฯลฯ อันดับ 2 รู้ 43.65% โดยประชาชนรู้ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูป เรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม การเมือง การบริหารประเทศ ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด จัดระเบียบสังคม ฯลฯ

5. ประชาชนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไร? อันดับ 1 เหมือนเดิม 50.51% เพราะ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องพัฒนาหลายด้าน ต้องใช้เวลา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ฯลฯ อันดับ 2 ดีขึ้น 36.55% เพราะ การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จะช่วยให้ประเทศดีขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ฯลฯ อันดับ 3 แย่ลง 12.94% เพราะ นักการเมืองมุ่งแต่สนใจผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง กังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายอีก ฯลฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้