วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ปวดหัวเอกสารแจกครู ค. ยังไม่เสร็จ เปิดอิสระแจงหากเจอบิดเบือน รธน.

กรธ. กุมขมับ เอกสารแจกครู ค. ยังไม่เสร็จ แถมเวทีเยอะ หวั่นดูแลไม่ทั่วถึง เปิดอิสระชี้แจง แสดงความเห็นได้หากเจอบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และร่วมชี้แจงเนื้อหา พร้อมกับทำความเข้าใจสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ต่อวิทยากรระดับหมู่บ้าน (ครู ค.) ว่า ยังมีประเด็นที่ กรธ. ปวดหัว คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเนื้อหาให้กับวิทยากรระดับหมู่บ้าน เนื่องจากการจัดเวทีดังกล่าวมีจำนวนมาก ทำให้ กรธ. อาจเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง รวมถึงการจัดอบรมดังกล่าวต้องมีเอกสารประกอบการอธิบายและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่ขณะนี้ เอกสารดังกล่าวยังผลิตไม่เสร็จ และคาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายให้วิทยากรระดับหมู่บ้าน

ขณะที่การจับตาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระร่างรัฐธรรมนูญ โดยศูนย์ปราบโกงประชามติของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นั้น ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมใดที่ กรธ. ต้องชี้แจงหรือทำความเข้าใจเป็นพิเศษ

นายอุดม กล่าวอีกว่า แผนชี้แจงและทำความเข้าใจต่อประชาชนในประเด็นที่มีผู้บิดเบือน หรือนำเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเผยแพร่สู่สาธารณะ ที่ประชุม กรธ. ได้หารือในเรื่องดังกล่าว และมีความเห็นว่า กรธ. ที่เข้าใจประเด็นรายละเอียดของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี มีอิสระที่จะแสดงความเห็น หรือชี้แจงในประเด็นที่พบการบิดเบือน โดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็นโฆษก กรธ. ซึ่งล่าสุด นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการ กรธ. ได้ใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ ชี้แจงและทำความเข้าใจในหลายประเด็นที่พบการบิดเบือน อาทิ กรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความว่านโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคจะถูกยกเลิกหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในหลายประเด็น ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเนื้อหาที่สื่อถึงความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติของนโยบายของรัฐบาล แต่เมื่อ กรธ. ได้ชี้แจงในประเด็นที่อาจสื่อความไปถึงการตัดสินใจต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เช่น การยืนยันว่านโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคจะไม่ถูกยกเลิกเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ถือเป็นเจตนาของการชี้แจงที่เกินเลยไปจากข้อเท็จจริง เพราะถือเป็นการอธิบายเจตนารมณ์ของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่ กรธ. เขียนไว้.

กรธ. กุมขมับ เอกสารแจกครู ค. ยังไม่เสร็จ แถมเวทีเยอะ หวั่นดูแลไม่ทั่วถึง เปิดอิสระชี้แจง แสดงความเห็นได้หากเจอบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 11 มิ.ย. 2559 14:05 11 มิ.ย. 2559 15:30 ไทยรัฐ


advertisement