วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 12/06/59

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆไปชมนิทรรศการผลงานการประกวดภาพถ่ายงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน จนถึงวันที่ 26 มิ.ย.นี้  นิทรรศการนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 234 ปี เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความ จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 พระองค์ โดยนำเสนอกิจกรรมทาง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในมิติต่างๆ ทั้งมหกรรม รามายณะอาเซียน การประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าทางวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขน นาฏศิลป์พื้นบ้าน การจำลองวิถีชีวิตชุมชน 4 ภาค และการสาธิตทำอาหาร เป็นต้น

ที่สำคัญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ภาพแห่งความทรงจำ ด้วยการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 234 ปีด้วย

ภายในนิทรรศการ มีจัดแสดงภาพถ่ายรวมทั้งหมด 95 ภาพ ส่วนแรก เป็นภาพถ่ายจากคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาภาพถ่าย อาทิ ภาพ “ใต้ร่มพระบารมี” ของ อ.ยรรยง โอฬาระชิน ภาพ “สามัคคีคือพลัง” ของ อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ภาพ “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” ของ ธีรภาพ โล-หิตกุล และ ภาพ “The Royal Barge Katin Ceremony” ของ อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง

ส่วนที่ 2 เป็นภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ภาพ “รอยยิ้มแห่งสายลม” ผลงานของ วินนิวัตร ไตรตรง-ธนรัตน์ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ขณะที่รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เป็นภาพ “มหกรรมรามายณะอาเซียน” ของ พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน “ใต้ร่มพระบารมี 1” ของ กิ่งทอง มหาพรไพศาล

จากนั้นเป็นส่วนรางวัลชมเชย 10 รางวัล อาทิ ภาพ “ย้อนอดีตข้าวเกรียบว่าว” ของ ศรายุทธ ศรีสมบัติ, ภาพ “นางสีดาลุ่มหลงกวางทอง” ของ สร้อย ศรีราเพ็ญ, ภาพ “ไปให้ถึงดวงดาว” ของ ประเสริฐ ไกรนุกูล, ภาพ “รวมพลังว่าวสามัคคีประชาคมอาเซียน” ของ อัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ, ภาพ “ม้าหมากรุกคนกรุงรัตนโกสินทร์” ของณฐกรณ์ พงศ์ประยูร, ภาพ “การละเล่นแบบไทยๆ” ของ เบญจวรรณ พงศ์รัศมี เป็นต้น

และส่วนสุดท้าย เป็นภาพที่คัดเลือกในรอบสุดท้าย และนำมาจัดแสดงด้วย ซึ่งล้วนเป็นภาพที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมไทย ที่มีชีวิตชีวา มีสีสันสวยงาม สื่อถึงมุมมอง อารมณ์ และความรู้สึก ที่หลาก หลายทีเดียวเลยครับ.

พี่ม้ามังกร

11 มิ.ย. 2559 13:54 11 มิ.ย. 2559 13:54 ไทยรัฐ