วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล เผยคนมอง ม.44 ทำประเทศสงบขึ้น แนะใช้แก้ปัญหา ศก.

"ดุสิตโพล" เผยคนส่วนใหญ่มอง ม.44 ทำประเทศสงบเรียบร้อยขึ้น มีผลดีมากกว่าผลเสีย แนะควรใช้แก้ปัญหาศก.ค่าครองชีพต่อไป ไม่ควรหยุดใช้...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,139 คน พบว่าประชาชน 80% ระบุการใช้ ม.44 ทำบ้านเมืองสงบ ลดความขัดแย้ง มีผลดีมากกว่าผลเสีย ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรหยุดใช้ ขณะเดียวกัน แนะให้นำ ม.44 มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชน กับ “การใช้มาตรา 44” ณ วันนี้ พบว่าอันดับ 1 ทำให้บ้านเมืองสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ช่วยลดความขัดแย้งในบ้านเมือง 80.60% อันดับ 2 ควรนำมาใช้ให้เหมาะสมและประเมินสถานการณ์บ้านเมืองเป็นระยะๆ 78.14% อันดับ 3 ประชาชนมองว่าเผด็จการใช้อำนาจมากเกินไป จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน 67.52% อันดับ 4 ยังคงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 มี 56.63% อันดับ 5 ช่วยให้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้ง่าย สามารถจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว 53.47%

ส่วนสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าควรใช้มาตรา 44 ในเรื่องใดบ้าง พบว่า อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน 81.39% อันดับ 2 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ 73.66% อันดับ 3 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างความสามัคคีปรองดอง 71.20% อันดับ 4 ปราบปรามอาชญากรรม โจร ผู้ร้าย ยาเสพติด มาเฟียและผู้มีอิทธิพล 66.90% อันดับ 5 การแก้กฎหมาย การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 50.92%

ขณะที่ประชาชนคิดว่าถึงเวลาที่ควรหยุดใช้มาตรา 44 แล้วหรือยัง โดยอันดับ 1 ยังไม่ถึงเวลา 57.07% เพราะบ้านเมืองยังมีหลายปัญหาที่ต้องจัดการ ควรใช้ต่อไปอีกสักระยะ รอให้สถานการณ์ต่างๆ เข้าที่เข้าทาง ฯลฯ อันดับ 2 ถึงเวลาแล้ว 42.93% เพราะมีผลต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ ตั้งแต่ใช้มาตรา 44 ก็ถูกต่อต้านคัดค้านมาโดยตลอด ฯลฯ

เมื่อถามว่า ตั้งแต่มีการประกาศใช้ “มาตรา 44" จนถึงปัจจุบัน ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร พบว่า อันดับ 1 ผลดีมากกว่าผลเสีย 50.40% เพราะทำให้คนเกรงกลัว ไม่กล้าทำผิดกฎหมาย รัฐบาลทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง ฯลฯ อันดับ 2 ผลดีผลเสียพอๆ กัน 27.12% เพราะขึ้นอยู่กับมุมมองและวิจารณญาณของแต่ละคน รวมทั้งผลกระทบที่ได้รับมากน้อยแตกต่างกันไป ฯลฯ อันดับ 3 ผลเสียมากกว่าผลดี 22.48% เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ฯลฯ.

"ดุสิตโพล" เผยคนส่วนใหญ่มอง ม.44 ทำประเทศสงบเรียบร้อยขึ้น มีผลดีมากกว่าผลเสีย แนะควรใช้แก้ปัญหาศก.ค่าครองชีพต่อไป ไม่ควรหยุดใช้... 11 มิ.ย. 2559 13:47 11 มิ.ย. 2559 14:36 ไทยรัฐ