วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 12/06/59

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 12–18 มิถุนายน 2559

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินถดถอยใกล้ต้นราศี ยังอยู่ในเรือนมรณะอันหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บ จึงต้องตามดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง มีดาวอาเพศเกาะนวางค์เรือนการเงิน บ่งบอกถึงรายจ่ายที่จะไหลออก จะต้องลดรายจ่ายด้านอื่นๆลง ถึงคราวจะต้องใช้เงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องคิดรอบคอบ ระหว่างนี้การงานก็เดินถดถอยตามร่างกาย ดาวคู่อุบัติเหตุเดินร่วมราศี อย่าเผลอประมาทแม้กับเครื่องใช้ประจำวัน.

ชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดจะแยกกลุ่มย้ายเข้าเรือนการเงินในวันที่ 15 มิถุนายน ลดการรั่วไหลจากพันธะแวดล้อมลงได้บ้าง ถึงอย่างไรปัญหาการทำงานก็ยังตามติด ความวิตกกังวลจะทยอยกันเข้ามา มักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมากก่อนกับโรคภัยก็รวมอยู่ด้วย ถึงกระนั้นก็ยังพอรับมือกับเงินทองได้ ก็ต้องคิดประหยัดควบคู่กันไปด้วย เครือญาติก็มีทั้งช่วยเหลือและรบกวน เป็นเจ้าของเรือนการเงินจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้น.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวตัวเองยังเดินตรงข้ามดาวคู่ศัตรูอังคารเสาร์ จะต้องรอบคอบในการผูกพัน สัญญาต่างๆ แม้การสื่อสารก็อาจพลาดพลั้งได้ อารมณ์ร้อนมักจะชักนำไป ยังไม่ค่อยมีช่องทางในการแสวงหา การทำงานก็มีผู้กีดกัน ก็ต้องพยายามอดทนมากขึ้น ดวงดาวพร้อมใจเดินไม่ปกติหลายดวง พ้นจากเรื่องนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องอื่นๆต่ออีก ข้อสำคัญต้องใช้จ่ายให้พอเพียงไม่ควรสร้างปัญหาเงินทองเพิ่ม จะทำให้เหนื่อยอีก.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ ต้องดูแลการงานใกล้ชิด ดาวดังกล่าวเดินถดถอยต่อเนื่อง มักจะมีปัญหาทางด้านนี้มากขึ้น ประกอบกับดาวอาเพศก็มาประจำในเรือนดังกล่าว ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็จะประมาทไม่ได้เลย ในเรือนการเงินก็มีทั้งดาวเทพและมารมาอยู่ประจำ รายได้ผ่านเข้าก็มีรายจ่ายผ่านออกสลับกันไป เนื่องจากดาวค้นทรัพย์มาทำหน้าที่ จึงมักจะมีค่าใช้จ่ายมารบกวนบ่อย ผู้มีคู่ครองก็จะถูกฝ่ายตรงข้ามร่วมด้วย ต้องใจแข็งไว้.

ชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ ยังมีดาวคุณธรรมเดินคู่ดาวมารในเรือนเกิด คอยสะกิดเตือนไม่ให้หลงใหลกับสิ่งล่อตาล่อใจต่างๆนานา เรือนการงานก็มีดาวคู่อริเล็งรบกวน งานจึงเดินไม่คล่องตัว บาปเคราะห์ในเรือนการเงินห่างออกไป จะสามารถถือเงินได้นานขึ้น ก็ต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นในยามเศรษฐกิจสะดุดกึก ผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือในยามคับขัน ก็เป็นช่วงที่ต้องพยายามช่วยตนเองมากขึ้น และควรหลีกเลี่ยงการพนันขันต่อ.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ ในวันที่ 15 มิถุนายน ดาวการเงินเดินเข้าเรือนการงาน ยังพอแสวงหาผลประโยชน์จากการงานได้บ้าง ดาวตัวเองยังถูกกลุ่มดาวคู่อริพัวพัน ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆมักจะถูกขัดขวาง ก็จะต้องใช้ความอดทนเดินนำ และต้องประหยัดมากๆด้วย ดาวอาเพศส่องตรงเรือนเงินตรา จะเกิดการพลิกผันเมื่อใดก็คาดไม่ถูก ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า โอกาสเรื่องเงินทองยังไม่เปิดทางมากนัก ต้องคิดอย่างพอเพียงช่วยตัวเอง.

ชาวราศีตุลระยะนี้ บาปเคราะห์คู่ศัตรูเดินถดถอยอยู่ในเรือนการเงิน ความกังวลใจในการใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องพยายามหาทางลดรายจ่ายทุกด้านลง กับหุ้นส่วนก็จะมีความคิดเห็นแตกต่าง การทำงานจึงไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร ดาวเรือนเกิดเดินย้ายราศีในวันที่ 15 มิถุนายน พ้นรัศมีดาวบาปเคราะห์คู่ศัตรู มองเห็นช่องทางในการแสวงหาคล่องตัวขึ้น ก็ยังไม่มีความสบายใจเรื่องเงินทอง เพศตรงข้ามมีส่วนอยู่ด้วย.

ชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ บาปเคราะห์อังคารเสาร์ในเรือนเกิด สร้างแต่ความทุกข์กังวลต่างๆนานา ความอดทนลดลงมาก ความหุนหันพลันแล่นเกิดบ่อย ก็ยังมีโอกาสในการทำงาน ดาวการเงินเดินปกติก็ยังมีดาวมารคอยตัดทอน เงินทองจึงสะดุดบ่อยมาก ดาวอาเพศลอยในเรือนสุขภาพ โรคภัยจะถามหาโดยไม่แจ้งเตือน การติดต่อสื่อสารก็ไม่ปกติ การทำสัญญามักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ชะลอเรื่องออกไปก่อนดีกว่า.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ ดาวงานถูกบาปเคราะห์ เบียน ก็ยังมีผลต่อการสร้างงานบ้าง ดาวตัวแทนการเงินเดินภพอับ อุปสรรคในการแสวงหามีมาก จะต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ดาวอาเพศลอยตัวในเรือนการลงทุน ความพลิกผันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ถือเงินไว้จะปลอดภัยกว่า การใช้ยวดยานต่างๆมีภัยด้านอุบัติเหตุ จะประมาทไม่ได้เลย เมื่อดาวเงินเดินภพอับ อาจเกิดวิกฤติกะทันหัน จะต้องพร้อมรับมือ และต้องประหยัดด้วย.

ชาวราศีมังกรระยะนี้ ดาวเรือนเกิดเดินไม่ปกติ กิจการงานจึงมีอุปสรรค ดาวคู่ศัตรูก็คอยกีดกันทำให้งานสะดุดบ่อย เรือนการเงินก็มีดาวเทพและมารอยู่ตรงข้าม ผลกระทบมีทั้งบวกและลบ การใช้จ่ายจึงไม่คล่องตัว ระหว่างนี้ดาวอาเพศก็เดินตรงข้ามเรือนการงาน การคาดหวังจึงมักแปรปรวน มีสิ่งกีดขวางความเจริญก้าวหน้า งานพอเดินได้บ้าง ก็ต้องรอบคอบระวังทั้งหน้าและหลัง ต้องดูแลด้วยตนเอง จึงจะพอขยับเขยื้อน.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ บาปเคราะห์หนักเดินคู่ในเรือนการงาน ขณะที่ดาวเทพและมารก็เดินตรงข้ามเรือนเกิด งานขยับตัวได้ยาก มีดาวคู่ศัตรูเกาะกุมขัดขวาง เรือนการเงินยังว่างไร้ดาวรบกวน แม้งานจะเดินลำบาก รายได้ก็ยังไม่ถึงกับจะสะดุดมากนัก ก็ต้องรู้จักใช้จ่ายพอเพียงตามความจำเป็น ก็ยังต้องเผชิญความยุ่งยากกับการงานต่อเนื่องไปอีก คู่แข่งขันทางงานก็มีอยู่ จะต้องรอบคอบทุกด้านเพื่อให้งานเดินต่อไป.

ชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดยังเดินคู่กับดาวอุปสรรค การงานยังถูกรบกวน มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ก็ต้องพยายามแก้ไขไปตามสถานการณ์ ดาวคู่อุบัติเหตุเดินคู่ในเรือนการเดินทาง จึงต้องรอบคอบในการใช้ยวดยานต่างๆ จะประมาทไม่ได้เลย ดาวตัวแทนการเงินก็ยังเดินถดถอย การใช้จ่ายต้องรอบคอบ ประหยัดอย่างต่อเนื่องจะช่วยได้ ดาวอาเพศเดินนำเรือนตัวเอง อาจจะนำไปในทางใดก็สุดจะคาดเดา ต้องระวังภัยไว้ก่อน.

วิสุทธิ ราศี

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินถดถอยใกล้ต้นราศี ยังอยู่ในเรือนมรณะอันหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บ จึงต้องตามดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง มีดาวอาเพศเกาะนวางค์เรือนการเงิน 11 มิ.ย. 2559 11:29 12 มิ.ย. 2559 12:14 ไทยรัฐ