วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด ทท.ปลุกขวัญข้าราชการพัฒนาศักยภาพก้าวสู่ยุคใหม่

"พงษ์ภาณุ" เดินหน้าสร้างกระทรวงแห่งความสุข ปลุกขวัญข้าราชการพัฒนาศักยภาพ นำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสู่ยุคใหม่...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมรีเจนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ทท.) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 2559 นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ข้าราชการทั้งกระทรวงฯ มีอยู่ประมาณ 1,000 คน ตลอดระยะเวลา 13 ปี ของกระทรวงฯ นั้นเป็นกำลังหลักของประเทศในด้านการวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาทั้งหมด ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญข้าราชการของกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด มาทำความเข้าใจ เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาล

นายพงษ์ภาณุ กล่าวต่อว่า การสัมมนาครั้งนี้ ตนมีความตั้งใจที่จะให้ข้าราชการทุกคนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และแนวนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค

"ผมตั้งใจที่จะทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกระทรวงแห่งความสุข คือภาคการท่องเที่ยวนั้นจะต้องสร้างรายได้อย่างทั่วถึงให้กับประเทศชาติและคนไทยทุกคน ภาคการกีฬาจะต้องสร้างความเป็นเลิศ และความสุขจากชัยชนะของนักกีฬาไทยในเวทีสากล" นายพงษ์ภาณุ กล่าว

นายพงษ์ภาณุ กล่าวอีกว่า ตนมีความมั่นใจว่าจะทำให้กระทรวงฯ เข้าสู่ยุคใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างนักกีฬาของไทยให้สามารถก้าวไปสู่แถวหน้าระดับโลกอย่างต่อเนื่อง.

"พงษ์ภาณุ" เดินหน้าสร้างกระทรวงแห่งความสุข ปลุกขวัญข้าราชการพัฒนาศักยภาพ นำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสู่ยุคใหม่... 11 มิ.ย. 2559 07:06 11 มิ.ย. 2559 12:37 ไทยรัฐ