วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร.ร.อาชีวะเอกชนขนาดเล็กระส่ำ

ร.ร.อาชีวะเอกชนขนาดเล็กระส่ำ

  • Share:

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ขณะนี้คณะทำงานของ สอศ. กำลังพิจารณาปรับโครงสร้าง สอศ. โดยจะเสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สนง.อศจ.) และสำนักงานอาชีวศึกษาภาค (สนง.อศภ.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารการอาชีวศึกษาในพื้นที่ มีบุคลากรประจำทำงานสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวะทั้งเชิงวิชาการ และการแชร์เรื่องต่างๆระหว่างสถานศึกษา เป็นโซ่ข้อกลางที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ไม่ใช่ทุกเรื่องสถานศึกษาจะต้องวิ่งมาที่ สอศ.ในส่วนกลาง และเพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งตนมั่นใจว่าการมีหน่วยงานประสานในระดับจังหวัด ระดับภาค จะทำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า จากการประชุมร่วมเพื่อชี้แจงนโยบาย และประเมินว่าหลังจากที่ได้รวมการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน มีปัญหาอะไรบ้างนั้น พบข้อเสนอของสถานศึกษาเอกชนที่น่าสนใจที่ต้องเร่งศึกษาและแก้ไขปัญหา คือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ที่จำนวนนักเรียนลดลง เพื่อให้สถานศึกษาอยู่รอดไม่ต้องปิดกิจการลง เรื่องการอาชีวศึกษาสงเคราะห์ ที่ให้เด็กยากจนได้เรียนฟรี มีอาหารให้ ซึ่งอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่ง อยากเป็นสถานศึกษาอาชีวะการกุศล เช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนการกุศล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้