วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.อาชีวะเอกชนขนาดเล็กระส่ำ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ขณะนี้คณะทำงานของ สอศ. กำลังพิจารณาปรับโครงสร้าง สอศ. โดยจะเสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สนง.อศจ.) และสำนักงานอาชีวศึกษาภาค (สนง.อศภ.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารการอาชีวศึกษาในพื้นที่ มีบุคลากรประจำทำงานสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวะทั้งเชิงวิชาการ และการแชร์เรื่องต่างๆระหว่างสถานศึกษา เป็นโซ่ข้อกลางที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ไม่ใช่ทุกเรื่องสถานศึกษาจะต้องวิ่งมาที่ สอศ.ในส่วนกลาง และเพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งตนมั่นใจว่าการมีหน่วยงานประสานในระดับจังหวัด ระดับภาค จะทำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า จากการประชุมร่วมเพื่อชี้แจงนโยบาย และประเมินว่าหลังจากที่ได้รวมการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน มีปัญหาอะไรบ้างนั้น พบข้อเสนอของสถานศึกษาเอกชนที่น่าสนใจที่ต้องเร่งศึกษาและแก้ไขปัญหา คือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ที่จำนวนนักเรียนลดลง เพื่อให้สถานศึกษาอยู่รอดไม่ต้องปิดกิจการลง เรื่องการอาชีวศึกษาสงเคราะห์ ที่ให้เด็กยากจนได้เรียนฟรี มีอาหารให้ ซึ่งอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่ง อยากเป็นสถานศึกษาอาชีวะการกุศล เช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนการกุศล.

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... 11 มิ.ย. 2559 04:48 11 มิ.ย. 2559 04:48 ไทยรัฐ