วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขีดเส้น 6 เดือนสางปมธงแดง ICAO พอใจไทยแก้ปัญหาการบินเดินถูกทาง

ICAO ชมไทยแก้ปัญหาการบินคืบหน้า แนะหากสางปมถอนธงแดงได้เร็ว จะช่วยเสริมให้การท่องเที่ยวยกระดับขึ้น มั่นใจศักยภาพการบินของไทยขึ้นชั้นฮับเอเชีย-แปซิฟิกได้ ด้าน “บิ๊กตู่” ขีดเส้นภายใน 6 เดือน ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังนาย Arun Mishra ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า เป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการบินพลเรือนของไทย ซึ่ง ICAO ได้ปักธงแดงแก่ประเทศไทยไว้

สำหรับการเข้าพบครั้งนี้ทาง ICAO ได้ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา และชื่นชมอุตสาหกรรมการบินของไทย ที่ถือว่าใหญ่ระดับภูมิภาค เสริมสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาค หากแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทยได้ ก็จะยกระดับการท่องเที่ยวขึ้น เพราะมีหลายสายการบินที่ต้องการบินในเส้นทางในประเทศไทย ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของไทยเห็นว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี และต้องการเร่งรัดให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กระชับ โดยกระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ และแก้ไขปัญหาที่ ICAO แนะนำอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไปปรับแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้มีความกระชับ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมใน 6 เดือน นอกจากนี้ ICAO ยังได้ชื่นชมที่รัฐบาลได้สนับสนุน ทั้งบุคลากร งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา และจากนี้ไปรัฐบาลจะมุ่งมั่นในการใช้บุคลากร หลังจากที่ได้แยกองค์กรออกมาใหม่ ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ ICAO ระบุว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาของไทย ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ของไทยแล้ว 7-8 คน ซึ่งจะทำให้การบิน ของไทยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ล่าช้า

“ผู้อำนวยการ ICAO แสดงความชื่นชมเรื่องความมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาการบินของไทยและยินดีให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหาและต้องการให้เร่งรัดในการแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น ถ้าไทยยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก เพราะ ICAO มองว่าไทยจะเป็นฮับของการบิน ไม่เฉพาะอาเซียนเท่านั้น แต่เป็นฮับของเอเชียแปซิฟิกเลย จึงเป็นจุดสำคัญที่ ICAO ต้องการให้ไทยเร่งดำเนินการแก้ไข ดังนั้นไทยจึงกำหนดว่าในการออกใบรับรองให้ใหม่จะทำให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากเดือน ก.ค.จากนั้นจึงมาประเมินตัวเองกันเป็นข้อๆว่าสอบผ่านหรือไม่ เมื่อมั่นใจ 100% แล้วจึงให้ ICAO ประเมินอีกครั้ง”

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ตนทราบว่า นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ให้มีรายได้เพียงพอ เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรก คือจะ ต้องหาทางช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นภาวะยากจน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก

“ผมต้องการให้ภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร หรือชุมชนสหกรณ์ต่างๆเหมือนกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่เข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนาการผลิตสินค้าโอทอป หรือสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้มีการผลิตที่ทันสมัยทั้งคุณภาพการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม แล้วนำมาจำหน่ายในปั๊มน้ำมันของ ปตท. หรือกลุ่มเอสซีจี ที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตปุ๋ย แล้วหาช่องทาง การจำหน่าย การช่วยเหลือในลักษณะนี้ ถือว่าเอกชนรายนั้นร่วมทำบุญที่เป็นมหากุศลได้บุญกุศลอย่างแรง”

สำหรับการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือแบบครบวงจร ทั้งเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น คุณภาพมาตรฐานการผลิต ตลอดจนช่องทางการจำหน่าย ซึ่งต้องสนับสนุนให้เอสเอ็มอีและ ธ.ก.ส. เข้ามาร่วมกันสร้างจุดขายใหม่ๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ยกระดับให้เป็นหมู่บ้านโอทอปดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและในประเทศเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น สร้างรายได้ในท้องถิ่นและประเทศในที่สุด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ก็ต้องให้ความสำคัญมาตรการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น.

ICAO ชมไทยแก้ปัญหาการบินคืบหน้า แนะหากสางปมถอนธงแดงได้เร็ว จะช่วยเสริมให้การท่องเที่ยวยกระดับขึ้น มั่นใจศักยภาพการบินของไทยขึ้นชั้นฮับเอเชีย-แปซิฟิกได้ ด้าน “บิ๊กตู่” ขีดเส้นภายใน 6 เดือน ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม 11 มิ.ย. 2559 02:16 11 มิ.ย. 2559 02:17 ไทยรัฐ