วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ประดู่หางดำเชียงใหม่" เพาะพันธุ์ไก่ใหม่ไข่ดกป้อนตลาดไฮเอนด์

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงผลงานวิจัย “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก” ภายในพิธีเปิดงาน “9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกลครั้งที่ 3” ว่า ในช่วงปี 2559-2564 กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการพัฒนาพันธุ์ “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่” เป็น “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก” โดยได้กำหนดเป้าหมายสร้างฝูงพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ให้ไข่ดกเพิ่มขึ้นอีก 30% ในเวลา 5 ปี เนื่องจากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคระบาด มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และให้ไข่ดกกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ และเนื้อมีคุณภาพดีกว่าไก่เนื้อทางการค้า รสชาติอร่อย โดยปัจจุบันมีการคัดเลือกแม่พันธุ์ และผสมพันธุ์แล้วจำนวน 2,000 ตัว ซึ่งโครงการนี้จะใช้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 6.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่จัดขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์ ที่เน้นงานวิจัยในการสร้างพันธุ์ใหม่ให้มีศักยภาพของพันธุ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยสามารถแข่งขันทางการตลาด เกษตรกรรายย่อย รายกลางนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในชุมชน หรือจำหน่ายเป็นไข่ไก่พรีเมียมเป็นพื้นฐานในการสร้างไข่ไก่ธรรมชาติ และไข่ไก่อินทรีย์ เพื่อรองรับตลาดระดับสูงต่อไป.

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงผลงานวิจัย “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก” ภายในพิธีเปิดงาน “9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกลครั้งที่ 3” 11 มิ.ย. 2559 02:01 11 มิ.ย. 2559 02:18 ไทยรัฐ