วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิด 'ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย' ปิดล้อมค้นเป้าหมายยาเสพติดทั่วประเทศ

เปิด 'ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย' ปิดล้อมค้นเป้าหมายยาเสพติดทั่วประเทศ

  • Share:

เครดิตภาพจาก : ป.ป.ส.

เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิด "ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย" ครั้งที่ 3 จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ปราบปรามยาเสพติด 79 เป้าหมาย 25 หมู่บ้านชุมชนใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ 

วันที่ 10 มิ.ย. เวลา 08.00 น. ศูนย์บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ “ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ฯลฯ ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 760 นาย ปฏิบัติการตามเป้าหมายผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวม 79 เป้าหมาย 25 หมู่บ้านชุมชน ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านชุมชน

นายณรงค์ กล่าวว่า ปฏิบัติการยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการบูรณาการกำลังร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทหาร ตำรวจ ปกครอง ฯลฯ ในระดับพื้นที่ โดยมี 79 เป้าหมายบุคคล ในการเข้าดำเนินการ โดยมี 2 เป้าหมายจากข้อร้องเรียนของประชาชนทั้งหมด 20 เป้าหมายจากการประชาคมของกลไกประชารัฐในระดับหมู่บ้านชุมชน และ 57 เป้าหมายจากงานทางด้านการข่าว ผลการปฏิบัติการยุทธการหน้าบ้านปลอดภัยครั้งที่ 3 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 31 ราย จำแนกเป็นกรณีครอบครองเพื่อจำหน่าย 23 ราย และเสพยาเสพติด 8 ราย ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐรวมอยู่ด้วย 2 ราย ยึดของกลางเป็นยาบ้าได้ 5,736 เม็ด ไอซ์ 8 กิโลกรัม กัญชา 20 กรัม อีรีมีนไฟว์ 20 เม็ด เคตามีน 8 ขวด และสามารถยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่า 4,700,000 บาท

นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปฏิบัติการยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย ที่ดำเนินการทั้ง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9-12 เมษายน 59 ซึ่งรวมผลการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านชุมชนไปแล้วกว่า 178 แห่ง สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 137 ราย เป็นผู้ค้า 86 ราย ผู้เสพอีก 51 ราย ยึดของกลางยาบ้า 218,769 เม็ด ไอซ์ 11 กิโลกรัม วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 3,564 เม็ด อาวุธปืน 13 กระบอก กระสุนปืน 1,436 นัด และทำการยึดอายัดทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวม 23.4 ล้านบาท 

ปฏิบัติการยุทธการหน้าบ้านปลอดภัยเป็นมาตรการสำคัญที่สำนักงาน ป.ป.ส. จะคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ เพื่อให้สอดรับกับแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด และภายหลังปฏิบัติยุทธการหน้าบ้านปลอดภัยในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเสริมสร้างกลไกประชารัฐในระดับหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสำหรับยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย เป็นมาตรการหนึ่งภายใต้ “แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” ที่มุ่งหวังปราบปรามจับกุมและบังคับใช้กฎหมายกับนักค้ายาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ เพื่อทำการกวาดล้างปัญหายาเสพติดและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งภายหลังจากการเข้าดำเนินการในครั้งนี้แล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะเร่งดำเนินการจัดการปัญหายาเสพติด โดยการจัดชุดปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนสร้างให้เกิด “กลไกประชารัฐ” โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้