วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
11 มิ.ย. 2559 05:01 น.
มุมข้าราชการ 11/06/59

มุมข้าราชการ 11/06/59

โดย ซี.12
11 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

สองวันที่ผ่านมานำเสนอเรื่องราวการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2551 กรณี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ถูกนักการเมืองสั่งย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เข้ากรุเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้จะต่อสู้ตามกระบวนการในศาลปกครองจนชนะคดีให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเหตุเกิดปี 2551 กว่าจะรู้ผลสุดท้ายแห่งคดีในปี 2559 หลังจากเจ้าตัวเกษียณอายุราชการมาแล้ว 5 ปี นี่เป็นอีกตัวอย่างในความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

จาก ครม.อังคารที่ผ่านมามีการแต่งตั้ง 3 รองอธิบดี ในสังกัดกระทรวงการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิคือ วีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 เอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ จำเริญ โพธิยอด รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ใครที่ยังมีอายุราชการเหลืออยู่พอสมควรก็คาดหวังได้ถึงเก้าอี้อธิบดีในอนาคต

ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรที่มีความเก่งกาจรอบตัวมารับงานท้าทาย เป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป รายนี้เคยให้คำเตือนเรื่องน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างเป็นเหตุเป็นผลมาแล้วมาคราวนี้ถึงเวลาที่จะลงโรงแสดงเอง

ส่วน รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดนโอนย้ายข้ามกระทรวงมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกระบวนการย้ายตามปกติที่เอาเรื่องเข้า ครม.มิได้เป็นคำสั่งของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 เหมือนรายอื่นก่อนหน้านี้

ของกระทรวงมหาดไทยมีรายการย้าย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชุดเล็ก 5 ราย ประกอบด้วย ธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กานต์-เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  จตุพจน์ ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

พร้อมกันนี้มีการขยับผู้ตรวจราชการกรมและผู้อำนวยการสำนักซึ่งเป็นตำแหน่งอำนวยการระดับสูงมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารระดับต้นอีก 3 รายได้แก่ ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นี่เท่ากับเติมเต็ม รองผู้ว่าฯหญิง ขึ้นมาอีกคน ส่วนตำแหน่งที่ว่างแต่ละกรมก็เริ่มกระบวนการคัดสรรกันแล้ว

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้