วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้เชี่ยวชาญ ชี้เก็บภาษีที่ดิน ช่วยกระจายทรัพย์สิน-แบงก์กระทบเอ็นพีเอ

ผู้เชี่ยวชาญ มอง พ.ร.บ.ที่ดิน เว้นภาษีที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้าน ช่วยกระตุ้นผู้ถือครองที่ดินรกร้างให้นำออกมาใช้ประโยชน์ พร้อมแนะรัฐ แจงรายละเอียดทำความเข้าใจ ปชช. ด้านธนาคาร รับอาจมีผลกระทบด้านเอ็นพีเอ แต่ยังรับมือได้ ...

วันที่ 9 มิ.ย.59 ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย สายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เปิดเผยกับ 'ไทยรัฐออนไลน์' ถึงกรณี ที่ ครม. จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า ในประเด็นการเก็บภาษีต้องเข้าใจว่า หลักเกณฑ์ภาษีที่ใช้ในบ้านปัจจุบันยังค่อนข้างผิดหลัก คือ 1. ไทยมีการเก็บภาษีทางอ้อมเยอะ จำพวก VAT ภาษีการค้า ผู้มีรายได้มากหรือน้อยก็จ่าย 7% เท่ากันหมด 2. ภาษีรายได้ส่วนใหญ่เก็บจากมนุษย์เงินเดือน 3. ไม่ค่อยมีการเก็บภาษีกับนิติบุคคล ประเภทภาษีความมั่งคั่ง ภาษีสินทรัพย์ มันจึงเกิดความลำเอียงว่า คนรวยตุนสินทรัพย์ไว้ได้เยอะและมีการเก็งกำไร เช่น การซื้อที่ดิน สมมติปีนี้มีมูลค่าหนึ่งล้าน อีกสิบปีอาจเพิ่มเป็นสิบล้าน แต่เราไม่มีการเก็บภาษีส่วนนี้

ส่วนธนาคารต่างๆ ต้องคุยกันในรายละเอียดอีก เพราะเป็นเรื่องของ พ.ร.บ. มีกฎระเบียบกระทรวงออกมาเพิ่ม ตัวธนาคารไม่ได้ถือไว้เพื่อขายต่อ แต่ถือไว้เพราะลูกหนี้ใช้เงินไม่ได้ ถือเป็นข้อยกเว้นได้ อีกประเด็นหนึ่ง คือ ทางรัฐบาลระบุไม่ชัดเจน คือ พ.ร.บ.ภาษีที่ออกมา เป้าหมายคือ เป็นรายได้ให้กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น แต่รัฐบาลไม่เข้าใจว่านี่คือการปรับโครงสร้างภาษีรายรับรายจ่ายครั้งใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ส่วนปกครองท้องถิ่นมีเงินใช้จ่าย ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพียงอย่างเดียว แต่รัฐบาลกลับพูดถึงประเด็นนี้น้อยมาก ทำให้คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจ

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ คนรวยน่าจะมีผลกระทบเยอะ ใครมีบ้านหลังที่ 2 ใครซื้อบ้านไว้จะต้องจ่ายสังเกตจากระดับภาษีก็ไม่สูงมาก เช่น ถ้ามูลค่าร้อยล้าน บ้านหลังที่ 2 เสียแค่ 0.3% คือปีนึงราว 3 แสนบาท ซึ่งก็ไม่แพง ขณะที่บ้านหลังแรก 0.1% ราคาร้อยล้าน เสียแสนบาทต่อปี ถือว่าไม่มาก หากดูในส่วนภาษีที่ดินว่างเปล่า ควรจะมีการเก็บกันตั้งนานแล้ว เพราะบ้านเราไม่มีการป้องกันการเก็งกำไร คุณถือที่ดินไว้ก็ไม่เสียภาษี ขายได้กำไรก็ไม่จ่ายภาษี ซึ่งถ้ามีการจัดเก็บภาษีเหล่านี้ขึ้น ก็จะช่วยป้องกันการเก็งกำไรในกลุ่มคนรวย หรือคนมีที่ดิน

ด้าน นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พ.ร.บ. ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบภาษี มองว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของการลดความซ้ำซ้อน แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องตั้งคำถามว่า จะมีผลกระทบกับประชาชนโดยรวมหรือไม่ หากมองในแง่ของรัฐบาลคงไม่กระทบ เพราะจะเน้นไปทางทรัพย์สินที่ไม่ได้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงในส่วนกลาง ฉะนั้น จึงน่าจะเกิดประโยชน์โดยรวม แต่หากมองในมุมมองของประชาชนที่มีทรัพย์สิน ก็จะเกิดการกระตุ้นต่อทรัพย์สินที่ถือครองไว้ ให้นำออกมาทำประโยชน์มากขึ้น เพราะถ้าไม่ทำประโยชน์ก็ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธนาคารจะมี 2 มุมมอง คือ ตัวธนาคารเองกับตัวของลูกค้า ฝั่งลูกค้าที่มีทรัพย์สินก็ต้องไม่ถือครองนาน นำไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด ส่วนผลกระทบของแบงก์เรื่องเอ็นพีเอ ก็มีผลกระทบเหมือนกัน แต่จะมีกรอบเวลา เช่น ถ้าหากภายในเวลา 5 ปี ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ จึงเป็นการจัดการของแบงก์ ที่มีหน้าที่รีบจำหน่ายทรัพย์สินที่มีระยะเวลาเกิน 5 ปี ออกไป แต่ยังคงมีบ้างที่จำหน่ายไม่เสร็จใน 5 ปี ซึ่งของกรุงไทยมีอยู่บางส่วน แต่สามารถบริหารจัดการได้ เพราะยังมีเวลาจัดการก่อนที่กฎหมายบังคับใช้ หากมองภาพรวมก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะเป็นการกระตุ้นให้ที่ดินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

ขณะที่ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย ให้ความเห็นว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว จะส่งผลกระทบในแง่ของต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้นระหว่างการถือครองรอการขาย แต่เชื่อว่าแต่ละธนาคาร อาจกำลังศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบกันอยู่ เพราะแต่ละธนาคารมีเอ็นพีเอที่ถือครองอยู่

ส่วนผลกระทบต่อสินเชื่อบ้าน อาจจะส่งผลบ้าง สำหรับลูกค้าที่จะซื้อบ้านหลังที่ 2 แต่ยังบอกไม่ได้ว่ากระทบเพียงใด ทางธนาคาร กำลังติดตามรายละเอียดของร่างกฎหมายภาษีอย่างใกล้ชิด และในตัวภาษีคงตอบยากว่า จะลดความเหลื่อมล้ำหรือไม่ แต่คิดว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของภาครัฐฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักเศรษฐศาสตร์ หนุนเก็บภาษีที่ดินฯ ชี้ แก้เหลื่อมล้ำ-กระจายทรัพย์สิน

ครม.ผ่านร่าง ก.ม.ภาษีที่ดินฯ เก็บบ้านเกิน 50 ล้าน ที่รกร้างเจอหนัก 5%

อดีตขุนคลัง ชี้ เว้นภาษีบ้านไม่เกิน 50 ล. ยังเก็บคนรวยเพียงส่วนน้อย

ผู้เชี่ยวชาญ มอง พ.ร.บ.ที่ดิน เว้นภาษีที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้าน ช่วยกระตุ้นผู้ถือครองที่ดินรกร้างให้นำออกมาใช้ประโยชน์ พร้อมแนะรัฐ แจงรายละเอียดทำความเข้าใจปชช. ด้านธนาคาร รับอาจมีผลกระทบด้านเอ็นพีเอ แต่ยังรับมือได้ ... 9 มิ.ย. 2559 16:29 9 มิ.ย. 2559 20:27 ไทยรัฐ