วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักธุรกิจออสซี่ มาดูลู่ทางย้ายฐานการผลิตด้านเกษตร มาไทย

สถานทูตไทย ร่วมกับหน่วยงานไทยในออสเตรเลีย นำคณะนักธุรกิจและนักลงทุนภาคธุรกิจการเกษตรของออสเตรเลีย มาไทย ดูศักยภาพ ข้อได้เปรียบ และจุดเเข็งของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตวัตถุดิบการเกษตร หวังเชิญชวนให้นักธุรกิจออสซี่ขยายตลาด และย้ายฐานการผลิตมาไทย

เมื่อ 9 มิ.ย. 59 นายประสิทธิ์ นิเวศน์ทอง ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำออสเตรเลียรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำโดย นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ นำคณะนักธุรกิจ และนักลงทุนสาขาธุรกิจการเกษตรออสเตรเลีย (โคเนื้อ ผักและผลไม้ แปรรูปอาหาร) จาก รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และ รัฐควีนส์แลนด์ เดินทางมาเยือนไทย ระหว่าง วันที่ 22-27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปไทย ประจำปี 2559 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพ สิทธิพิเศษ ตลอดจนผลประโยชน์ทางธุรกิจที่นักธุรกิจออสเตรเลียจะได้รับจากการลงทุนในไทย และเปิดตลาดใหม่ที่ไทย

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ ศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ท่าเรือเเหลมฉบัง ฟาร์มโคเนื้อสุรสิงห์ จ.ระยอง ตลาดไท ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อุทยานวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมอาหาร-food innopolis) นอกจากนี้ คณะได้เข้าร่วมงาน THAIFEX ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับภูมิภาค และได้เข้าเยี่ยมคารวะ พบหารือกับ นาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้แทนจาก Austrade และสำนักงานการเกษตรออสเตรเลียประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย-กรุงเทพฯ เกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

สำหรับการนำ คณะนักธุรกิจออสเตรเลีย เดินทางมายังเมืองไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การนำเสนอศักยภาพของไทย ตลอดจนข้อได้เปรียบ และจุดเเข็งของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตวัตถุดิบการเกษตร หวังเชิญชวนให้นักธุรกิจออสซี่ย้ายฐานละจุดเเข็งของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตวัตถุดิบ การเกษตร เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งพัฒนาและวิจัยด้านอาหารและนวัตกรรมด้านอาหาร เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นตลาดใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นองค์รวม และมีมาตรฐานระดับสากล

โดยการเยือนไทยในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจและจุดประกายความสนใจให้กับคณะนักธุรกิจออสเตรเลียเป็นอย่างมาก โดยมีนักธุรกิจบางส่วนได้เริ่มแผนงานการขยายตลาด-ย้ายฐานการผลิตมายังไทยแล้ว และบางส่วนมีแผนงานจะนำคณะนักธุรกิจไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ไทยภายในปี 2559

สถานทูตไทย ร่วมกับหน่วยงานไทยในออสเตรเลีย นำคณะนักธุรกิจและนักลงทุนภาคธุรกิจการเกษตรของออสเตรเลีย มาไทย ดูศักยภาพ ข้อได้เปรียบ และจุดเเข็งของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตวัตถุดิบการเกษตร หวังเชิญชวนให้นักธุรกิจออสซี่ย้ายฐาน 9 มิ.ย. 2559 16:12 9 มิ.ย. 2559 17:21 ไทยรัฐ