วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. เก็บเอดีกระเบื้องปูพื้น-ติดผนังจากจีน ต่อ 1 ปี ยัน มาตรการโปร่งใส

พาณิชย์ เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกระเบื้องปูพื้นและติดผนังจากจีน ที่อัตราเดิม 2.18-35.49% ต่อไปอีก 1 ปี ย้ำ ขั้นตอนพิจารณาโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ถูกโจมตี ลั่น ถ้าใครพบการทุจริตให้แจ้งมา พร้อมจัดการขั้นเด็ดขาด...

วันที่ 9 มิ.ย. 59 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า ทตอ. มีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและติดผนัง ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ในอัตราเดิมคือ 2.18-35.49% ของราคาซีไอเอฟ (ราคาส่งออก รวมค่าระวางเรือ และค่าประกันภัยสินค้า) เป็นเวลา 1 ปี หลังจากได้เปิดการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้าดังกล่าวมาแล้วครบ 5 ปี หรือเริ่มใช้มาตรการตั้งแต่เดือน มิ.ย. 54 โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59

"การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว เป็นไปตามคำขอของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่พบว่ามีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาด (ขายสินค้าในไทยราคาต่ำกว่าขายในจีน) และความเสียหายที่เกิดกับอุตสาหกรรมในประเทศ และเชื่อได้ว่า หากยุติการเรียกเก็บอากรเอดี จะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไปอีก จึงได้เปิดให้มีการทบทวนการใช้มาตรการ ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)"

สำหรับการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (เอดี/ซีวีดี) สินค้าจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเหล็กนั้น กรมฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการไต่สวนอย่างเข้มงวด ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ไต่สวนได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และไม่มีอำนาจที่จะชะลอ หรือกลั่นแกล้งเพื่อให้การไต่สวนล่าช้า หรือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่ถูกกล่าวหา

"ที่มีข่าวว่า ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ไต่สวนมาตรการเอดี/ซีวีดี อย่างไม่เป็นธรรม มีพฤติกรรมโอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และรับผลประโยชน์จากบริษัทต่างชาตินั้น ยืนยันว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย และไม่เป็นความจริง มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมฯ ทั้งๆ ที่กรมฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง"

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดยังมีความกังวลใจ หรือไม่เข้าใจในเรื่องนี้ หรือมีหลักฐานความไม่ชอบมาพากล สามารถหารือกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้โดยตรง และหากมีข้อมูล หรือหลักฐานว่าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์คนใดทุจริต ก็ไม่ควรกล่าวหาลอยๆ แต่ควรส่งหลักฐานให้กระทรวงพาณิชย์ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อไป

พาณิชย์ เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกระเบื้องปูพื้นและติดผนังจากจีน ที่อัตราเดิม 2.18-35.49% ต่อไปอีก 1 ปี ย้ำ ขั้นตอนพิจารณาโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ถูกโจมตี ลั่น ถ้าใครพบการทุจริตให้แจ้งมา ... 9 มิ.ย. 2559 15:35 9 มิ.ย. 2559 19:50 ไทยรัฐ