วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯ ปลื้ม ระบบกระจายน้ำไร่นา 'ลำสำลาย' โดนใจเกษตรกรชาวปักธงชัย

กรมชลประทาน ปลื้ม ระบบกระจายน้ำในไร่นาโครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย โดนใจเกษตรกรชาวปักธงชัย เผย ได้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสผลิตสินค้าเกษตรป้อนตลาด สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีพ วางเป้าทำคูส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่กว่า 17,200 ไร่ ...

วันที่ 9 มิ.ย.59 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบกระจายน้ำในไร่นา ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งโครงการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางที่จัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยได้ปรับปรุงคูน้ำเดิมซึ่งเป็นเหมืองดิน และก่อสร้างเป็นคูส่งน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และคูส่งน้ำแบบ U-Shape ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำสำลายไปสู่ไร่นาของเกษตรกรในพื้นที่ได้สูงขึ้นกว่า 5,050 ไร่ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 300 ราย

ในปี 2559 นี้ โครงการฯ ได้จัดทำคูส่งน้ำแบบ U Shape เพิ่มเติม จำนวน 1,526 ไร่ สามารถกระจายน้ำสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได้อีก ประมาณ 100 ราย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้มีแผนเร่งดำเนินการจัดระบบกระจายน้ำในไร่นา ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ จำนวน 17,200 ไร่ ภายในปี 2564 ซึ่งคาดว่า จะเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ 2-3 ตำบลของอำเภอปักธงชัย ได้จำนวนมากโดยเฉพาะตำบลตะคุ และตำบลตะขบ เป็นต้น

"นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำไปสู่ไร่นาได้สูงขึ้นแล้ว คูส่งน้ำที่สร้างใหม่นี้ ยังสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่เป้าหมายได้รวดเร็ว ช่วยประหยัดน้ำต้นทุนและลดการสูญเสียน้ำที่มีค่อนข้างจำกัดในช่วงหน้าแล้ง และสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการผลิตสินค้าเกษตรป้อนตลาด และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย"

ด้าน นายเทิดธรรม สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำฯที่ 8 ได้พัฒนาระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำสำลายไปสู่ไร่นาของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรจากเดิมที่ทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง หันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำไร่นาสวนผสม สวนมะนาว สวนดาวเรือง ปลูกข้าวโพด พืชผัก และปลูกมะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น

ขณะนี้ มีเกษตรกรหลายรายประสบความสำเร็จ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น นายเริงชัย โทสันเทียะ เป็นเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ได้หันมาทำเกษตรผสมผสานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยแบ่งพื้นที่ที่มี 10 ไร่ ปลูกมะนาว ประมาณ 4 ไร่ ที่เหลือปลูกกล้วย มะเขือ และพืชสวนอื่นๆ ร่วมด้วย ตั้งใจทำเพียง 11 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ มะนาวเริ่มให้ผลผลิตแล้ว และมีผลผลิตพืชผักส่งจำหน่ายทุกวัน ทำให้มีรายได้วันละ 300-400 บาท หรือประมาณ 10,000-15,000 บาท/เดือน ถือเป็นรายได้ที่ดีมาก

กรมชลประทาน ปลื้ม ระบบกระจายน้ำในไร่นาโครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย โดนใจเกษตรกรชาวปักธงชัย เผย ได้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสผลิตสินค้าเกษตรป้อนตลาด สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีพ วางเป้าทำคูส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่กว่า 9 มิ.ย. 2559 13:13 9 มิ.ย. 2559 14:14 ไทยรัฐ