วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯเผยผลโครงการแก้มลิงทุ่งหิน

วันที่ 8 มิ.ย. นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รอง ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

น.ส.จิตราเปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา มีเนื้อที่ 2,623 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา โดยได้มีการประกาศเป็นที่หวงห้ามเมื่อปี พ.ศ.2470 ต่อมาในปี พ.ศ.2510 มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสาธารณประโยชน์ มีราษฎรและนายทุนเข้าไปบุกรุกทำกินเต็มพื้นที่ จำนวน 61 ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีการย้ายออกหมดเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่กว้างขวาง จังหวัดจึงได้พิจารณาน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดหาทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัยในเรื่องของแก้มดินโครงการแก้มลิง เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัด และพื้นที่ข้างเคียงจำนวน 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

โครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แบ่งเป็น 3 ระยะระยะที่ 1 โดยขุดลอกทำคันดินล้อมรอบพื้นที่ 2,623 ไร่ เป็นระยะทาง 12.7 กิโลเมตร กองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการทหารบก เป็นหน่วยงานดำเนินการ ระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารรับน้ำ หน่วยงานดำเนินการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม และระยะที่ 3 ดำเนินการก่อสร้างคันดินเพิ่มเติม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ โดยรอบบริเวณทำเป็นสวนพักผ่อนไปด้วย นับว่าเมื่อโครงการดังกล่าวสำเร็จแล้ว ชาวสมุทรสงครามจะได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน.

พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา มีเนื้อที่ 2,623 ไร่ 2งาน 23 ตารางวา โดยได้มีการประกาศเป็นที่หวงห้ามเมื่อปี พ.ศ.2470 ต่อมาในปี พ.ศ.2510 มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสาธารณประโยชน์ 9 มิ.ย. 2559 08:02 9 มิ.ย. 2559 08:03 ไทยรัฐ