วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงครองราชย์ 70 ปี ควีนอังกฤษ-โอบามา ร่วมถวายพระพรชัยฯ

อีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกฯเปิดงาน “70 ปีครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ” เปิดขุดคลองบางสองร้อย หนึ่งในโครงการตามแนวทางพระราชดำริ บริหารจัดการน้ำ ที่ราชบุรี ยูเอ็นยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ชี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเอเชีย เชื่อกลไกของปรัชญา จะเป็นแนวทางที่จะช่วยนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกไปสู่ความสำเร็จได้

เป็นวันแห่งความปลื้มปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบรรดาพสกนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระประมุขแห่งราชวงศ์จักรี ในโอกาสมหามงคล พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และในวันอันสำคัญที่สุดนี้พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันแซ่ซ้องสรรเสริญ กล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กันทั่วทั้งประเทศ และเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ได้ทรงมีพระ ราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ใจความว่า

หม่อมฉันขอกราบถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยที่ดำเนินมายาวนานกว่า 400 ปีนั้น ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในรัชสมัยของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล ให้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ และขอส่งความสุขสวัสดีมายังประชาชนชาวไทยทั้งปวง เอลิซาเบธ

ขณะเดียวกัน เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 รัฐบาลได้จัดงานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ การขุดลอกคูคลองทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภายใต้แนวคิด “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่ ปลุกจิตสำนึกและปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มิ.ย. ที่ พล.ม.2 รอ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังจุดจอด ฮ.คลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “70 ปีครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ” ที่กองทัพบกจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมเปิดการเริ่มปฏิบัติงานขุดลอกคลองบางสองร้อยของหน่วยทหารช่าง หนึ่งในโครงการที่รัฐบาลมอบหมาย ให้กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินการตามแนวทางพระราช ดำริ ในการบริหารจัดการน้ำ มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.สส. และ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ร่วมพิธี

นายกฯได้กล่าวหลังชมวีดิทัศน์ รายงานผลดำเนินโครงการว่า ได้เห็นหน้าตาทหาร พลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นคนไทยทั้งหมดเป็นอย่างไร ได้เห็นปัญหาว่าอยู่ตรงไหน อยากฝากให้ทุกคนพึงระลึก จะทำอะไรก็ขอให้ฟังเสียงประชาชน ทำงานให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับโครงการอื่นในการบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งดำเนินโครงการจัดทำเพื่อถวายเฉลิม พระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี รักษ์น้ำตามรอยพ่อ อยากให้เพิ่มคำลงไปเป็น “ประชารัฐรวมใจภักดิ์ ป่ารักษ์น้ำตามรอยพ่อ” เพื่อทำโครงการควบคู่กัน ดูแลทั้งป่าและน้ำ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กังวลว่าโครงการจะเสร็จทันเวลาช่วงฤดูฝนหรือไม่ เท่าที่ติดตามต้องระมัดระวังปรากฏการณ์ลานีญา ส่งผลให้ฝนตกยาวนานกว่าปกติ ต้องเตรียมรับสถานการณ์ตรงนี้ด้วย กำหนดระยะเวลาการขุดคลองให้ชัดเจน อย่างการขุดคลองบางสองร้อย อยากให้ทำประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและระบายน้ำต่อไป ยืนยันรัฐบาลพร้อมแก้ปัญหาให้ เพราะนี้คือประเทศไทย ถ้าทำให้ประชาชนมีความสุขได้ ต้องดูแลประชาชน ทหารมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชน รักษาความสงบตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนทุกฉบับ

ต่อมานายกฯได้ถวายราชสักการะฯ แด่พระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขุดลอกคลองบางสองร้อย ร่วมกับประชาชนปลูกต้นราชพฤกษ์และหญ้าแฝก จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ โครงการฝนหลวง การบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ราชบุรีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ “ธรรมเสน โมเดล” และมอบถังน้ำในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ถังน้ำกลาง ประชารัฐ)

ส่วนที่ จ.อุบลราชธานี มีการจัดงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนกว่า 2,000 คน เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยขุดสระขนาดใหญ่กักเก็บน้ำ พร้อมสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อจ่ายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่ เช่นเดียวกับที่ จ.ยะลา พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง อ.รามัน โดยมีการขุดบึงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง

ที่ จ.เชียงใหม่ บริเวณสนามเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงาน “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ” โดยทำพิธีเปิดงานพร้อมกับส่วนกลาง โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

วันเดียวกัน ที่โรงแรมดุสิตธานี สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

นายสเตฟาโนส โฟทีโอ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ กล่าวปาฐกถาว่า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ กำลังเป็นรากฐานสำคัญในเอเชีย-แปซิฟิก คือ มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรม ในขณะเดียวกันมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร สุดท้ายส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ สมาชิกประเทศองค์การสหประชาชาติต่างตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงทำให้เกิดความตกลงกันในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน ก.ย.2558

นายสเตฟาโนสกล่าวอีกว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีแนวทางที่สอนให้ตระหนักถึงความสุข ที่ไม่ได้ผูกพันกับเงินเพียงอย่างเดียว แต่ให้นึกถึงความสามารถและความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ และรับผิดชอบ ที่เป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะเป็นแนวทางเสริมพลังการพัฒนาที่สำคัญ ยังมีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของเอเชียเป็นอย่างยิ่ง เพราะเล็งเห็นคุณค่าของคนและสิ่งแวดล้อม กลไกของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ไปสู่ความสำเร็จได้

ส่วนที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบภาพแห่งความประทับใจแก่ 7 บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ที่มีโอกาสถวายงาน ตามโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ว่า กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการถ่ายภาพ ที่ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านของตนเอง หรือภาพที่สื่อถึงความจงรักภักดี พร้อมเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม พร้อมกันในวันที่ 9 มิ.ย.

จากนั้นได้มีการเชิญบุคคลในภาพ มาถ่ายทอดความรู้สึกที่มีโอกาสเข้าเฝ้าฯถวายงานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยนายเฉลิม แก้วพิมพ์ ศิลปินพื้นบ้านโนรา บุคคลในภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเสด็จฯในพิธียกช่อฟ้า วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กล่าวว่า มีโอกาสรำโนราถวาย พระองค์รับสั่งว่ารำอะไร ก็ตอบว่ารำโนรา จากนั้นมีรับสั่งว่าอย่าให้หาย ให้รักษาไว้ จึงสนองพระราชดำรัสของพระองค์โดยสอนโนราจนถึงทุกวันนี้

อีกคน คือ น.ส.ทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ครูผู้ช่วย สังกัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ บุคคลในภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ในโอกาสเสด็จฯเยี่ยมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก อ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าจะได้ตามเสด็จฯ มีความเครียดมาก แต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปเมื่อพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ ทรงมีวิธีการสอนที่เก่งมาก ส่วนตัวเมื่อมองภาพแห่งความทรงจำ นอกจากความภาคภูมิใจตนเองและครอบครัวแล้ว ยังมีความหมายลึกกว่า คือ นึกถึงคำสอนที่ทรงสอนว่าเป็นใครก็ได้ ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเก่งที่สุด แต่ให้เป็นบุคคลที่ทำคุณค่าแก่สังคม และได้นำแนวคิดของพระองค์มาถ่ายทอดให้นักเรียนมาโดยตลอด

ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 770 รูป ที่บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ก่อนเริ่มงาน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ทำพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี พร้อมธงตราสัญลักษณ์ ส.ก.เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และธงชาติไทยแก่ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยประดับธงดังกล่าวบริเวณหน้าสถานศึกษาทุกแห่งด้วย

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. ว่า มีเปิดให้จ่ายแลกซื้อที่ทุกสาขาของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยวันที่ 9 มิ.ย. จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้แลกซื้อธนบัตรที่ระลึกฯ และจะทยอยนำธนบัตรออกมาให้ประชาชนแลกได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากวันที่ 9 มิ.ย.

สำหรับกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ พรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 เวลา 07.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมด้วยภริยา คณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ร่วมตักบาตรแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน 770 รูป จากนั้นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเดียวกัน นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ว่า ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และขอแสดงความยินดีกับประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวาระประวัติศาสตร์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอยกย่องพระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้นำประเทศของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ ซึ่งได้ส่งเสริมสายสัมพันธ์อันยืนยง ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ดังเช่นที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองเมื่อครั้งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2555 บทบาทผู้นำประเทศของพระองค์ ช่วยเกื้อหนุนทั้งสองประเทศในการส่งเสริม สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พระองค์ทรงเป็นพลังโน้มนำความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจมาสู่ปวงชนของทั้งสองประเทศตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา

ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่พระองค์เดียวในโลก ที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายใยเชื่อมโยงอย่างพิเศษกับประชาชนอเมริกัน จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดชในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตต์ อันเป็นเมืองพระราชสมภพ คือเครื่องยืนยันถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งสอง สหรัฐอเมริกามุ่งหวังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอเมริกันกับประชาชนไทยให้ยิ่งเข้มแข็งขึ้นสืบไป เพื่อเพิ่มพูนความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ ตลอดจนตอบสนองต่อความท้าทายระดับภูมิภาคและโลกร่วมกัน

อีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทย... 9 มิ.ย. 2559 04:10 9 มิ.ย. 2559 18:48 ไทยรัฐ