วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลอัดงบเพิ่มปีละ 8%

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะคณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมและมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งตนเองและนายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นกรรมการในสปริงบอร์ดเพิ่มเติม โดยสปริงบอร์ดได้เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยระยะ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยสู่อินดัสทรี 4.0 ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน มิ.ย.นี้

“ในระยะ 5 ปีแรกนับจากนี้ไป ภาครัฐจะต้องเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยตั้งเป้าหมายให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8% ต่อปี และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% ต่อปีในปีที่ 20 รักษาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3% ต่อปี และปีที่ 20 เพิ่มขึ้นเป็น 5% รวมทั้งเพิ่มงบลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 2% ต่อปี และเพิ่มเป็น 4% ในปีที่ 20 โดยตั้งเป้าเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม อยู่ในอันดับไม่เกินที่ 40 จาก 48 ในปัจจุบัน”.

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะคณะกรรมการ ชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรมและมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด) 9 มิ.ย. 2559 03:01 9 มิ.ย. 2559 03:01 ไทยรัฐ