วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมคิด' เร่งลงทุนภาครัฐ จ่อประมูลรถไฟฟ้า 3 สาย กระตุ้น ศก. ดันจีดีพีโต

รองนายก "สมคิด" เร่งแผนการลงทุนภาครัฐเต็มสูบ คาดเดือน มิ.ย.นี้ จะเปิดประมูลรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู เชื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีโต 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อนาคตไทยกับทศวรรษใหม่แห่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน" ในงาน EIC Conference 2016 : จับตาการลงทุนภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่ ว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะลงสู่ระบบมากขึ้น คาดว่าภายในเดือน มิ.ย.นี้ จะสามารถเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู และจนถึงสิ้นปีจะมีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐออกมามากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลพยายามกระตุ้นให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เพื่อรัฐบาลจะได้มีเงินเหลือไปช่วยเกษตรกรที่ยังยากลำบาก ขณะเดียวกัน คาดว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินจากการลงทุนโครงการด้านดิจิตอล 15,000 ล้านบาท จากวงเงินลงทุน 5 ปี รวม 500,000 ล้านบาท

ส่วนแผนระยะยาวใน 5 ปีนั้น ภาครัฐยังมีการลงทุนด้านพลังงาน 2.5 ล้านล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 2.5 ล้านล้านบาท รวมการลงทุนของภาครัฐในระยะ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 5.5 ล้านล้านบาท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของประเทศในระยะยาว

นายสมคิด กล่าวต่อว่า โดยสิ่งสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังคือ การปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เพราะรัฐบาลไม่ต้องการเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และจะพยายามประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว ลดความเหลื่อมล้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการปฏิรูปสิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การปฏิรูปด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า ชุมชนต้องเข้มแข็ง สินค้าชุมชน และท่องเที่ยวชุมชน

ส่วนการปฏิรูปด้านอุตสาหกรรมนั้น จะต้องเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยจะร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ต่างๆ และเพิ่มงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และสินค้าใหม่ๆ ในประเทศ

ขณะเดียวกัน ต้องพยายามสร้างอุตสาหกรรมเก่าให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อาหารแห่งอนาคต หุ่นยนต์แห่งอนาคต ด้านการบิน ปิโตรเคมีชั้นสูง โดยจะมีการนำโมเดลที่ญี่ปุ่น และเกาหลีมาใช้ เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่มาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ จะเดินหน้าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า ประเทศไม่ได้พัฒนาได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง อย่างเดียว แต่จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องอื่นๆ ควบคู่กัน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือ ตัวหล่อหลอมจิตใจ โดยสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการก่อนหน้า คือการอัดฉีดเงินลงสู่ภาคชนบท 35,000 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในโครงการชุมชนที่มีความจำเป็น เช่น แหล่งน้ำ ยุ้งฉาง ฝาย เป็นต้น

รวมถึงการดูแลในส่วนของเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง เนื่องจากหัวใจของโลกที่มีการเมืองแข็งแรงได้ คือ มีภาคประชาสังคมที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน จนทำให้เกิดทุนทางสังคม เกิดความเชื่อมั่นระหว่างกันในสังคม และมีความรับผิดชอบร่วมกัน

นายสมคิด กล่าวอีกว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับฟื้นตัว มีทิศทางเป็นบวก ดูจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา ขยายตัวได้ 3.2% โดยมาจากการขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล การท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี และต่างชาติเริ่มกลับมาสนใจลงทุนเพิ่มมากขึ้น

"ขณะที่ การส่งออกยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ทั้งจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ที่ยังดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ จึงทำให้การส่งออกได้รับผลกระทบ ประกอบกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นตลาดส่งออกหลัก ยังมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ไทยจะต้องเร่งดำเนินการ คือการเติบโตจากในประเทศ การเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ" นายสมคิด กล่าว

รองนายก "สมคิด" เร่งแผนการลงทุนภาครัฐเต็มสูบ คาดเดือน มิ.ย.นี้ จะเปิดประมูลรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู เชื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีโต 8 มิ.ย. 2559 19:09 8 มิ.ย. 2559 19:50 ไทยรัฐ