วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาล รธน. รับคำร้องผู้ตรวจการฯ ตีความ ม.61 วรรคสอง ขัด รธน.หรือไม่

ศาล รธน. รับคำร้องผู้ตรวจการฯ ตีความ ม.61 วรรคสอง ขัด รธน.หรือไม่

  • Share:

ศาล รธน. รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ปม ก.ม.ประชามติ ม.61วรรคสอง ขัด รธน.ชั่วคราว 57 หรือไม่ พร้อมเรียกเอกสาร กกต.-สนช. ภายใน 7 วัน แจงเจตนารมณ์ ...

วันที่ 8 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เสนอเรื่องพร้อมความเห็น ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 มาตรา 61 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกินความจำเป็น และกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 มาตรา 4 หรือไม่ โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้อง ได้รับทราบ พร้อมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในส่วนของเจตนารมณ์ ความเป็นมา และเหตุผลในการบัญญัติ มาตรา 61 วรรคสอง รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาของศาล และให้ยื่นต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 มาตรา 45 วรรคสอง ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย 2550 ข้อ 17(18), ข้อ 25, ข้อ 27 และ ข้อ 45

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้