วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อุดม' ซัด วิชามาร บิดเบือนยกเลิก 30 บาท ยัน ผิด ม.61

“อุดม” ซัด คนบิดเบือนยกเลิก 30 บาท เป็นวิชามาร ยัน ผิด ม.61 พ.ร.บ.ประชามติ กรธ.พอใจภาพรวมอบรมครู ข. เตรียมแบ่งงานลงพื้นที่ช่วยอบรมครู ค.

วันที่ 8 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า การกระทำแบบนี้เหมือนกับวิชามาร กรธ.ไม่คิดจะตัดบริการด้านสาธารณสุข ที่ประชาชนได้รับอยู่แล้ว การกระทำนี้ผิด ม. 61 ของ พ.ร.บ.ออกเสียงการลงประชามติ แม้ว่า จะมีการยื่นเรื่องตีความ ม. 61 วรรคสอง ก็ไม่มีผลกระทบต่อการออกเสียงประชามติ และถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไร ก็ยังมีคำสั่ง คสช. เพื่อเอาผิดคนที่เผยแพร่บิดเบือนข้อมูลอยู่ ดังนั้น เราจะส่งเรื่องให้กกต.ดำเนินการต่อไป แต่เราคงไม่ไปเป็นคู่กรณีเอง เพราะจะกลายเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กรธ.เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น

นายอุดม กล่าวถึงการอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข.) ว่า ภาพรวม กรธ.มีความพึงพอใจ เพราะวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) ได้เตรียมตัวอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้ดีพอสมควร ทั้งนี้ กรธ.พยายามจะหาเครื่องมือช่วยให้วิทยากรสามารถอธิบายร่างรัฐธรรมนูญได้ดีขึ้น ส่วนการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่ (ครู ค.) จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 มิ.ย. โดยจะกระจายการอบรมตามอำเภอเป็นหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละอำเภอจะกำหนด โดยกระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมการจัดอบรมครู ค. มาให้กรธ.ดูแล้ว ซึ่งกรธ.กำลังคุยกันว่าจะแบ่งคนไปช่วยสังเกตการณ์และทำความเข้าใจอย่างไรบ้าง

“อุดม” ซัด คนบิดเบือนยกเลิก 30 บาท เป็นวิชามาร ยัน ผิด ม.61 พ.ร.บ.ประชามติ กรธ.พอใจภาพรวมอบรมครู ข. เตรียมแบ่งงานลงพื้นที่ช่วยอบรมครู ค. 8 มิ.ย. 2559 16:43 8 มิ.ย. 2559 19:45 ไทยรัฐ