วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ควีนอังกฤษ มีพระราชสาส์นถวายพระพร ‘ในหลวง’ครองราชย์ครบ 70 ปี

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษมีพระราชสาส์น ถวายพระพร ‘ในหลวง’ เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ 70 ปี ทรงชี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทย ที่ยาวนานกว่า 400 ปี แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เผยแพร่พระราชสาส์นของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้มีพระราชสาส์นมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีใจความ ดังนี้

 
“หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยที่ดำเนินมายาวนานกว่า 400 ปีนั้น ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในรัชสมัยของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและขอส่งความสุขสวัสดีมายังประชาชนชาวไทยทั้งปวง”


เอลิซาเบธ

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ มีพระราชสาส์นถวายพระพร ‘ในหลวง’ เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ 70 ปี ทรงชี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทย ที่ยาวนานกว่า 400 ปี แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 มิ.ย. 2559 14:12 9 มิ.ย. 2559 15:03 ไทยรัฐ