วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปุ๋ยสั่งตัด...ทำเองไม่ยาก

โดย สะ-เล-เต

หนึ่งในภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คือการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเกษตรสู่เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง อันเป็นส่วนหนึ่งของ กองงาน หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์

หัวใจหลักของโครงการนี้พุ่งเป้าไปที่การลดต้นทุน เน้นให้เกษตรกรสามารถตรวจวัดค่าของดิน และผสมปุ๋ยใช้เองได้ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

สำหรับการวิเคราะห์ค่าดิน โดยชุดตรวจสอบดินแบบรวดเร็วของ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู ทำให้รู้ว่าดินของตัวเองขาดธาตุอาหารตัวใดบ้าง ต่อมาเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยสั่งตัด จาก ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์...น่าสนใจมาก เพราะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนไปเยอะหากรู้จักผสมแม่ปุ๋ยใช้ได้เอง

เริ่มต้นที่การโหลดแอพพลิเคชั่น FMC คำนวณผสมปุ๋ย เพราะจะมีตัวเลขบอกมาเลยว่าใช้ N P K ในพืชแต่ละชนิดเท่าใด ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกกว่าโปรแกรมอื่น...โหลดได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส

เมื่อกรอกค่าต่างๆ จะได้สูตรปุ๋ยมา จากนั้นเตรียมแม่ปุ๋ย 3 ตัว ได้แก่ แม่ปุ๋ยตัว N (Urea 46-0-0) หรือปุ๋ยยูเรีย, แม่ปุ๋ยตัว P (DAP Diammonium Phohsphate 18-46-0) หรือปุ๋ยแดฟ, แม่ปุ๋ยตัว K (MOP-Mutiate of Poatsh or Potassium Cholride 0-0-60) และสารเติมน้ำหนัก (Filler) เพื่อให้ปุ๋ยจับตัวกันได้ดีขึ้น

แม่ปุ๋ย 3 ชนิด ผสมได้ทุกสูตร

นำปุ๋ยตามปริมาณที่ได้จากการคำนวณของแอพพลิเคชั่นลงในเครื่องผสมปุ๋ย ของกรมวิชาการเกษตร ราคาประมาณ 3,000 บาท หมุนให้ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากัน ก็จะได้ปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะกับพืชและดินในแปลงตามต้องการ

นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยไปได้ไร่ละประมาณ 2,000 บาท ยังทำให้พืชเติบโตแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคง่าย

ไม่เหมือนซื้อปุ๋ยผสมเสร็จที่วางขาย ทำให้เราได้ปุ๋ยบางตัวมากเกินไป จนทำให้พืชอวบบวมฉุ แมลงเจาะกัดกินได้ง่าย.

สะ-เล-เต

8 มิ.ย. 2559 13:40 8 มิ.ย. 2559 13:40 ไทยรัฐ