วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผักเหลียงปลอดสารพิษ รายได้เสริมในสวนปาล์ม

ผักเหลียงปลอดสารพิษ รายได้เสริมในสวนปาล์ม

  • Share:

เบื่อชีวิตตำรวจจึงลาออกจากราชการ ด.ต.สมนึก โมราศิลป์ เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หันมาทำสวนปาล์มน้ำมันในเนื้อที่ 100 ไร่ ที่บ้านห้วยปลิง หมู่ 7 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิต 3 ปียังไม่มีรายได้อะไร เกษตรจังหวัดระนองมาแนะนำให้ปลูกเป็นพืชชนิดอื่นแซมสวนปาล์มเพื่อไว้กิน และเสริมรายได้ให้อีกทางหนึ่ง จึงมองไปที่ผักเหลียง พืชผักพื้นบ้าน เพราะทุกวันนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่อง จากรสชาติอร่อย ทั้งยังปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะไม่มีแมลงรบกวน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนต้นพันธุ์ผักเหลียง พร้อมแนะวิธีการปลูกผักเหลียงจะต้องอยู่ระหว่างต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนช่องว่างระหว่างแถวปาล์มเว้นไว้ เพื่อจะเป็นพื้นที่ว่างให้รถแทรกเตอร์ผ่านเข้า-ออก ไปเก็บผลผลิตปาล์ม และใส่ปุ๋ย เพราะผักเหลียงเป็นพืชชอบขึ้นอยู่ในที่ร่ม ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ และต้องมีฝนตกชุกต่อเนื่อง จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี

ด.ต.สมนึก บอกว่า การปลูกผักเหลียงไม่ยุ่งยาก นำต้นพันธุ์ลงปลูกระหว่างแถวของต้นปาล์ม โดยให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร ขุดหลุมให้ลึก 30 ซม.แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก จากนั้นวางต้นพันธุ์ในหลุมที่ขุดแล้วกลบดินแต่พอแน่น รดน้ำให้ชุ่มใช้ไม้หลักปักผูกเชือกป้องกันลม ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนจะช่วยให้ไม่เสียค่าแรงงานในการรดน้ำ การให้ปุ๋ยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน โรยปุ๋ยคอกให้รอบโคนต้นอัตราต้นละครึ่ง กก. ส่วนการบังคับให้ผักเหลียงแตกยอดอ่อนเร็วขึ้น ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งเป็นประจำ และควรตัดลำต้นไม่ให้สูงเกินมือเอื้อมจะสะดวกต่อการเก็บยอด หากฝนทิ้งช่วงประมาณ 3 วัน ให้รดน้ำ 1 ครั้ง ผักเหลียงจะเติบโตและเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป

วันนี้สวนปาล์มของ ด.ต.สมนึก ปลูกผักเหลียงแล้วกว่า 3,000 ต้น เริ่มเก็บยอดอ่อนไปขายได้แล้วครั้งละ 500 กำ ขายในพื้นที่กำละ 10 บาท เดือนละ 2 ครั้ง ทำให้มีรายได้เสริมในสวนปาล์มเดือนละ 10,000 บาทเป็นอย่างน้อย กลายเป็นค่าปุ๋ยให้ปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้กิ่งละ 18 บาท ส่วนกิ่งลงปลูกในถุงดำไว้แล้วถุงละ25 บาท ในแต่ละเดือนขายกิ่งพันธุ์มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,000 บาท เป็นอีกช่องทางเสริมรายได้จากปาล์มน้ำมัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้