วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท. ชวน ปชช.รับแบบ 'บ้านสานฝัน' ฟรี 14 รูปแบบ

มท. แจกแบบบ้านสานฝันฟรี เผย โยธาฯ จัด 14 รูปแบบตามการใช้งาน งบก่อสร้างเริ่มต้น 9.7 แสนบาท

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" ซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำแบบบ้านสานฝันฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย จำนวน 10 รูปแบบ เป็นแบบบ้านที่มีขนาดพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 70-224 ตารางเมตร และมีประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 972,000 บาทขึ้นไป - 2,100,00 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปลูกสร้างได้ตามความต้องการ 2. แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จำนวน 2 รูปแบบ เป็นแบบบ้านที่ถูกออกแบบตามหลักวิชาการเพื่อเสริมความแข็งแรง เหมาะสำหรับการก่อสร้างในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เฝ้าระวัง มีให้เลือกทั้งแบบบ้าน 1 ชั้น และแบบบ้าน 2 ชั้น ประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 1.7-2 ล้านบาท และ 3. แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 2 รูปแบบ เป็นแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่มุ่งเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัยตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) ประมาณราคาการก่อสร้างตั้งแต่ 1.2-1.3 ล้านบาท

นายชยพล กล่าวต่อว่า ประชาชนสามารถนำแบบบ้านดังกล่าว ไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการได้ตามระเบียบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถขอรับแบบบ้านเพื่อประชาชนฯ ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต สำหรับในส่วนภูมิภาค ขอรับได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทุกแห่ง  นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตก่อสร้างอาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วด้วย

มท. แจกแบบบ้านสานฝันฟรี เผย โยธาฯ จัด 14 รูปแบบตามการใช้งาน งบก่อสร้างเริ่มต้น 9.7 แสนบาท 8 มิ.ย. 2559 12:48 8 มิ.ย. 2559 13:22 ไทยรัฐ