วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานหด! ชาวนา จ.ตาก หันปลูกข้าวแบบหยอดเมล็ด รายได้ดี

ชาวนาหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการทำนาแบบลงแขก จึงเปลี่ยนวิธีมาเป็นการทำนาแบบหยอดเมล็ด และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งสามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลง เผยรายได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เริ่มเข้าฤดูฝน ชาวนาเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าว แต่หลายพื้นที่ต่างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมาที่ต่างพากันไปประกอบอาชีพในพื้นที่ชั้นในจำนวนมาก ชาวนาบางส่วนจึงต้องดัดแปลงการทำนาหว่านเป็นนาหยอดเมล็ด

นายสี วุ่นจันแสง อายุ 63 ปี ชาวนาตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า กลุ่มแรงงานปลูกข้าวแต่ละปีมีจำนวนลดน้อยลง และหากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ได้ยากมากขึ้น เนื่องจากแรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางไปทำงานในพื้นที่ชั้นใน ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จึงต้องหันมาใช้วิธีการปลูกแบบหยอดเมล็ดแทนการดำนาปลูกข้าวในพื้นที่ 29 ไร่ เป็นวิธีที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าครึ่ง และยังสามารถตัดขั้นตอนการปลูกที่มีมากหลายขั้นตอนออกไปอีก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากนัก ทั้งการเพาะต้นกล้า การขนย้ายกล้าพันธุ์ หรือการปักดำนาข้าว

นอกจากนี้ การทำนาแบบหยอดเมล็ด ยังใช้แรงงานน้อยกว่า ซึ่งตนทำนาแบบการลงแขกต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อนฝูงและพี่น้อง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีก รวมทั้งหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างไรก็ตามในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด โดยเฉพาะพื้นที่นาใกล้เคียงพบว่า เริ่มนิยมทำนาแบบหยอดเมล็ดกันหลายราย ปีที่ผ่านมาพบว่ารายได้ผลผลิตของการปลูกข้าวแบบหยอดเมล็ดสูงกว่าวิธีดำนาอีกด้วย.

ชาวนาหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการทำนาแบบลงแขก จึงเปลี่ยนวิธีมาเป็นการทำนาแบบหยอดเมล็ด และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งสามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลง เผยรายได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย... 8 มิ.ย. 2559 11:13 ไทยรัฐ