วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัญหาของมนุษยโลก

ในโอกาสที่เป็นประธานเปิด งาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2559” นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเพียงขั้นที่ 1 แต่ต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 100% ไม่มีขบวนการค้ามนุษย์ในไทย โดยต้องใช้ประชารัฐร่วมใจ และได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศในย่านนี้ อย่ามัวแต่มาจับผิดกัน และแม้วันนี้จะดีขึ้นมาก แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่สบายใจ

เรื่องหนึ่งซึ่งอาจทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สบายใจ คือรายงานผลการจัด “ดัชนีทาสทั่วโลก 2559” ของมูลนิธิเดินเสรี ระบุว่าการใช้แรงงานทาสของไทยมีอยู่ 425,500 ราย จึงจัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก จาก 167 ประเทศ อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับอียิปต์ อิหร่าน ตุรกี แอลจีเรีย ยูกันดา แคเมอรูน มาลี และเลบานอน ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา

“แรงงานทาส” กับ “การค้ามนุษย์” เป็นคนละเรื่องกัน แต่เกี่ยวข้องกัน พ.ร.บ.ปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 ให้นิยามการค้ามนุษย์ไว้ว่า “การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี” การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การเอาคนลงเป็นทาส การนำคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ การตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการขูดรีดบุคคล

รายงานเรื่องดัชนีทาสโลกระบุว่า ประเทศไทยใช้แรงงานทาสมากที่สุดในการประมง มีการกดขี่ขูดรีดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน มีการทุบตี บังคับให้ทำงานเกินเวลา และต้องอยู่บนเรือประมงเป็นเวลายาวนาน แต่มีข่าวที่น่าดีใจอย่างหนึ่ง นั่นก็คือจำนวนแรงงานทาสในไทยลดลง จากการศึกษาเมื่อปี 2557 มีทาส 475,000 คน ถึงปีนี้ลดลง 49,500 คน

แสดงว่าสถานการณ์ทาสของไทยดีขึ้นเล็กน้อย จากผลของความพยายามปราบปรามอย่างจริงจังของรัฐบาล ในสองปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในเรื่องการค้ามนุษย์มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วย มีการจับกุมดำเนินคดี 150 คดี ปัจจุบันนี้คดีอาญาทั้งหมดที่มีเจ้าหน้าที่รัฐ ตำรวจ ทหาร พลเรือน และนักการเมืองเกี่ยวข้อง 34 ราย ถูกสั่งพักราชการ

การค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากการค้ามนุษย์ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำ ลดอันดับลงตํ่าสุดที่เทียร์ 3 ติดต่อกันมาสองปี ส่วนการประมงผิดกฎหมาย โดนสหภาพยุโรปหรืออียูชักใบเหลืองตั้งแต่ปี 2558 อียูให้เวลารัฐบาลไทยแก้ปัญหามาแรมปี แต่ยังสอบไม่ผ่าน และยังต่อเวลาให้อีกหลายเดือน

จากปัญหาดังกล่าวได้พิสูจน์อย่างชัดเจน โลกปัจจุบันเป็นโลกาภิวัตน์ นานาประเทศส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตย และเคารพสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานทาส เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาภายในประเทศอีกต่อไป แต่กลายเป็นปัญหาของโลก มีองค์กรโลกและนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะถือว่าเป็นปัญหาของมนุษยโลก.

8 มิ.ย. 2559 10:44 8 มิ.ย. 2559 10:44 ไทยรัฐ