วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธน.โอบามา ส่งสารถวายราชสดุดี ‘ในหลวง’ ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ​ ส่งสารถวายราชสดุดี ‘ในหลวง’ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมขอยกย่องพระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้นำประเทศ รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ได้ส่งเสริมสายสัมพันธ์อันยืนยงระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เผยแพร่สารสำคัญ จากประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ เนื่องในวาระการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีข้อความดังนี้

ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และขอแสดงความยินดีกับประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวาระประวัติศาสตร์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอยกย่องพระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้นำประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ซึ่งได้ส่งเสริมสายสัมพันธ์อันยืนยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ดังเช่นที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองเมื่อครั้งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2555 บทบาทผู้นำประเทศของพระองค์ช่วยเกื้อหนุนทั้งสองประเทศในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พระองค์ทรงเป็นพลังโน้มนำความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจมาสู่ปวงชนของทั้งสองประเทศตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่พระองค์เดียวในโลกที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายใยเชื่อมโยงอย่างพิเศษกับประชาชนอเมริกัน จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดชในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ อันเป็นเมืองพระราชสมภพ คือเครื่องยืนยันถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งสอง

สหรัฐอเมริกามุ่งหวังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอเมริกันกับประชาชนไทยให้ยิ่งเข้มแข็งขึ้นสืบไป เพื่อเพิ่มพูนความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ ตลอดจนตอบสนองต่อความท้าทายระดับภูมิภาคและโลกร่วมกัน

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ​ ส่งสารถวายราชสดุดี ‘ในหลวง’ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมขอยกย่องพระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้นำประเทศ รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ 8 มิ.ย. 2559 10:38 8 มิ.ย. 2559 12:20 ไทยรัฐ