วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (9 มิ.ย.) เป็นวโรกาสมหามงคลที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ประเทศใดในโลกที่ทรงครองราชย์ยาวนานเท่าในหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย

“แม่ลูกจันทร์” ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรให้เราทั้งหลายได้ร่มเย็นเป็นสุขมายาวนานถึง 70 ปี

ขออำนาจแห่งความจงรักภักดีที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าถวายต่อพ่อหลวงของเรา เป็นพลังเกื้อหนุนให้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ.2489 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระราชปณิธานสำคัญที่จารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย

...“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

วันนี้ พระราชปณิธานที่ทรงประกาศไว้เมื่อ 70 ปีก่อนได้บรรลุความจริง 3 ประการ

ประการแรก การที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี

แสดงว่าพระองค์ท่านทรงมีบุญญาธิการสูงยิ่ง

ประการที่สอง การที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนจากประชาชนชาวไทยลึกซึ้งยาวนานถึง 70 ปี

แสดงว่าพระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ประการที่สาม การที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยได้รับการยกย่องชื่นชมจากสังคมโลกอย่างมากมาย

โดยเฉพาะการที่นานาชาติถวายพระเกียรติในหลวงไทยเป็น “สุดยอดกษัตริย์นักพัฒนา”

แสดงว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

“แม่ลูกจันทร์” ภูมิใจที่ในหลวงของคนไทยทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวใจหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระองค์ท่าน คือ ต้องศึกษาสภาพปัญหาให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าเกิดจากอะไร?

แล้วจึงคิดหาทางแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง

ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพของปัญหาที่แท้จริง ก็เหมือนเกาไม่ถูกที่คัน

“แม่ลูกจันทร์” ปลื้มใจที่ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา กำลังเป็นแนวคิดใหม่ที่ต่างประเทศสนใจและให้การยอมรับมากขึ้นทุกวัน

เพราะผลจากการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด การล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยัง การลงทุนที่หวังผลกำไรสูงที่สุดตะพึดตะพือ ฯลฯ

กำลังทำให้เศรษฐกิจโลกใกล้จุดจบเข้าไปทุกที

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้สังคมโลกอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและยั่งยืน

เห็นมั้ย เรื่องใหญ่ๆขนาดนี้แก้ง่ายนิดเดียว.

8 มิ.ย. 2559 10:17 8 มิ.ย. 2559 10:17 ไทยรัฐ