วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ควัก 400 ล.พัฒนาระบบไอทีเสริมแกร่ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ควัก 400 ล.พัฒนาระบบไอทีเสริมแกร่ง

  • Share:

ชสอ. ลงทุนกว่า 400 ล้านบาท เสริมแกร่งระบบไอทีเพื่อประสิทธิภาพ ล่าสุดร่วมกับเมโทรซิสเต็มส์ฯ ผู้ดูแลงานแถลงผลงานความก้าวหน้า...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีแถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิกร่วมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยมีนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมการลงนามความร่วมมือการใช้บริการเครือข่ายเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทยฯ และการลงนามความร่วมมือการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล Private Link กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี นางดวงใจ ธรรมโชติโก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาคเอกชน ทีโอทีร่วมกันลงนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2515 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสหกรณ์สมาชิก จำนวน 1,050 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 100,000 ล้านบาท มีสำนักงาน ตั้งอยู่ ณ ถ.นครอินทร์ สะพานพระราม 5 จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานที่มีความโดดเด่นทันสมัย เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการดำเนินงานที่จะมีต่อไปในอนาคต

นายเฉลิมพล กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ซึ่งต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพิ่มสูงขึ้น และสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านไอที ซึ่งส่งผลให้เสถียรภาพของระบบงานสหกรณ์ในภาพรวม มีความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ชสอ. มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงกำหนดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทัดเทียมกับชุมนุมสหกรณ์ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ชสอ. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2556 อนุมัติงบลงทุนซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ระบบงานหลัก 316 ล้านบาท และอนุมัติงบลงทุนค่าจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 4 ปี (ปีบัญชี 2556-2559) ชสอ. จ้าง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558  มูลค่าโครงการรวมกว่า 285 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกันให้กับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาโปรแกรมฯ เป็นไปด้วยดีตามแผนงานที่กำหนดไว้ร่วมกันด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์นำร่องจำนวน 16 สหกรณ์ในหลากหลายกลุ่มอาชีพเข้าร่วมในการให้ข้อมูลระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้ในปัจจุบัน เข้าร่วมการทดสอบระบบ และใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้บริการแบบศูนย์รวมที่มีมาตรฐาน มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิก เพื่อให้สหกรณ์สมาชิก มีโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้บริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งสามารถทำธุรกรรมกับธนาคารได้แบบข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Real time) อย่างไรก็ตาม โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ได้ทำสัญญาใช้บริการเครือข่ายเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยและการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล Private Link กับ บริษัท ทีโอที

นายอรุณ กล่าวว่า เมโทรซิสเต็มส์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก เนื่องจากบริษัทฯ มีความมั่นคงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านไอทีแบบครบวงจรมากว่า 30 ปี มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้าชั้นนำระดับโลก มีการพัฒนาบุคลากรในระดับมืออาชีพ (IT Certification) มีการนำ Software Development Methodology ที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาระบบ และมีการพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลัก ขณะนี้ บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ช่วง 1 ปีแรกระหว่างเดือน มิ.ย. 2558 ถึงเดือนพ.ค. 2559 จะเป็นการพัฒนา ระบบงานหลัก จำนวน 9 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบงานทะเบียนสมาชิก 2.ระบบงานทะเบียนทุนเรือนหุ้น 3.ระบบงานเงินฝาก 4.ระบบงาน สินเชื่อ 5.ระบบงานบัญชีและงบประมาณ 6.ระบบงานการเงิน 7.ระบบงานการดูแลปฏิบัติงาน 8.ระบบงานการเชื่อมต่อกับ ATM กับ ธนาคาร และ ระบบการกระทบยอดและชำระดุล (ระหว่าง ชสอ. กับ ธนาคาร และ ชสอ. กับ สอ. สมาชิก โดยยึดหลักการออกแบบรหัสมาตรฐานกลาง ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย) 9.ระบบงานการยกยอด/โอนย้ายข้อมูล (Data Conversion & Migration)

นายอรุณ กล่าวต่อว่า จากนี้ จะดำเนินการพัฒนาช่วงที่ 2 ต่อไป คือ โปรแกรมระบบงานเสริม จำนวน 9 ระบบงาน ระหว่าง เดือน มิ.ย. 2559 ถึงเดือน พ.ค. 2560 ได้แก่ 1.ระบบงานตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.ระบบงานเงินลงทุน 3.ระบบงานสวัสดิการสมาชิก 4.ระบบงานสอบถามข้อมูลสมาชิก 5.ระบบงานผู้บริหารสอบถามข้อมูลธุรกิจ (MIS) 6.ระบบงานสมาชิกสัมพันธ์ 7.ระบบงานทะเบียนสินทรัพย์ 8.ระบบงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 9.ระบบงานสอบถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสำหรับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ (Internet & Mobility Information Service)

นายทรงพล กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ให้บริการออกบัตรเดบิตชิปการ์ดร่วม ภายใต้ชื่อบัตรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบัตรที่มีความปลอดภัย สามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลของผู้ถือบัตรจากการถูกโจรกรรมด้วยเครื่องสกิมเมอร์ และการปลอมแปลงบัตร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ในการทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม เช่น การสอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์ เงินกู้สหกรณ์ การถอนเงินฝากสหกรณ์ เงินกู้สหกรณ์ รวมทั้งการโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และบัญชีธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการนำร่อง 16 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 4 หมื่นราย และคาดว่าภายในปี 2560 จะมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 200 สหกรณ์ จำนวนกว่า 5 แสนราย

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย National e–Payment ของรัฐบาล ซึ่งธนาคารมีความพร้อมในการออกบัตรชิปการ์ด รวมทั้งการให้บริการโอนเงินแบบ Any ID และ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งธนาคารมุ่งเน้นต่อยอดบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า โดยปีนี้ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดบริหารจัดการทางการเงินเป็น 20% เน้นขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่มข้าราชการ และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อแฟตตอริ่ง ธุรกิจซัพพลายเชน การบริหารเงินสด ธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และ SME

นางดวงใจ กล่าวว่า ทีโอทีขอขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทีให้ความไว้วางใจ ทีโอที ในการให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย Private Link พร้อมระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการสนองตอบภารกิจของชุมนุม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งตอบสนองนโยบาย Digital Economy ซึ่งเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิฐของประเทศ โดยการวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงหมู่บ้านทั่วประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และโครงข่ายที่มีมาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมทั่วประเทศ ทีโอที จึงมีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการต่อวิสัยทัศน์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย Private Link ของ ทีโอที จะเชื่อมโยงระบบข้อมูลของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้