วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เตรียมสร้าง อุโมงค์-ทางลอด 'แยกวังสีสูบ'

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประชุมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์และทางลอด 'แยกวังสีสูบ' มูลค่า 600 ล้านบาท หวังพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สู่จังหวัดภาคเหนือและจากภาคเหนือลงสู่ทุกภาค ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รอง ผอ.สนง.ทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก และนายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน ผอ.แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 พร้อมด้วย นายรัฐเขต รุ่งสว่าง นายช่างโครงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 1,650 เมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 327 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 600 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นทางลอดขนาด 6 ช่องการจราจรไปกลับผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนทางจุดตัดก่อสร้างเป็นวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจร ความยาว 1,000 เมตรพร้อมระบบระบายน้ำ ป้ายจราจรและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องสว่างทางลอด การก่อสร้างใช้ระยะเวลา 3 ปีโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) 


นายรัฐเขต รุ่งสว่าง นายช่างโครงฯ กล่าวว่า การสร้างในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การเดินทางของประชาชนบนทางหลวง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและลดต้นทุนด้วยการขนส่ง รวมถึงการเชื่อมต่อโครงการข่ายคมนาคม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางเนื่องจากแยกนี้เป็นแยกใหญ่ที่ขึ้นสู่จังหวัดภาคเหนือและจากภาคเหนือลงสู่ทุกภาคของประเทศไทย การสัญจรไปมาของประชาชนก็จะสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ส่วนระยะเวลาการสร้างตามโครงการฯ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ.2562.

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประชุมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์และทางลอด 'แยกวังสีสูบ' มูลค่า 600 ล้านบาท หวังพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สู่จังหวัดภาคเหนือและจากภาคเหนือลงสู่ทุกภาค ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี... 8 มิ.ย. 2559 08:44 8 มิ.ย. 2559 09:17 ไทยรัฐ