วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปภ.แจงท่อสูบน้ำ ไม่ทำลายปะการัง

จากกรณีชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม อ.เกาะพะงัน ว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเกาะพะงัน ได้ก่อสร้างท่อสูบน้ำทะเลเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำจืดและทำลายแนวปะการังธรรมชาติได้รับความเสียหายนั้น เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.นายพิชัย เวชรังษี ผจก.กปภ.สาขาเกาะพะงัน ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากเกาะพะงันมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง จึงดำเนินโครงการสูบน้ำทะเลเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำจืดแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหาดริ้น ต.บ้านใต้ ช่วงแรกได้เดินท่อสูบน้ำทะเลเป็นระยะทางยาวจากบ้านหาดริ้นมายังโรงผลิตน้ำประปา ต่อมาท่อส่งน้ำชำรุดเสียหายเนื่องจากคลื่นลมแรง ทำให้การประปาต้องวางท่อสูบน้ำใหม่ โดยร่นระยะทางเหลือ 550 เมตร แต่อุปสรรคในการก่อสร้าง รวมทั้งสภาพพื้นที่บางจุด ไม่สามารถขุดให้ลึกได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ทาง กปภ.ได้พยายามแก้ไขไปบ้างแล้ว

นายพิชัยเปิดเผยอีกว่า ส่วนที่มีการร้องเรียนว่าการวางท่อสูบน้ำทำลายแนวปะการังนั้น จากการตรวจสอบไม่ใช่แนวปะการังที่สมบูรณ์ แต่เป็นแนวปะการังเสื่อมโทรมที่เสียหายไปนานแล้ว ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวได้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วและไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ทาง กปภ.เกาะพะงัน ยืนยันว่าภาพที่ปรากฏทางเฟซบุ๊กเป็นภาพท่อประปาตั้งอยู่บนชายหาดนั้นเป็นท่อใหม่ที่ยังไม่ฝังให้แล้วเสร็จ ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่า กปภ.วางท่อแบบนั้น ล่าสุดทาง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) สุราษฎร์ธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในเบื้องต้นมีความเห็นให้ กปภ.ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยจะดำเนินการขออนุญาต กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เพื่อขอทำสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวก่อประโยชน์โดยรวมแก่ชาวเกาะพะงัน.

จากกรณีชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม อ.เกาะพะงัน ว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเกาะพะงัน ได้ก่อสร้างท่อสูบน้ำทะเลเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำจืดและทำลายแนวปะการังธรรมชาติ 8 มิ.ย. 2559 07:41 8 มิ.ย. 2559 08:04 ไทยรัฐ