วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งกรรมการสอบ กั้นห้องศูนย์เด็ก

กรณี ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ผู้ลงนามในบันทึกตกลงจ้างกับผู้รับจ้าง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมกั้นห้องและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว งบ 98,500 บาท เมื่อ 5 เม.ย.59 เนื่องจากเป็นโครงการพื้นฐาน ต้องบรรจุในโครงการ/งบประมาณของ อบต. แต่กองการศึกษา อบต.หนองบัวใช้อำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ นอภ.นามน สั่งให้นายเยื้อน เขจรศาสตร์ นายก อบต.หนองบัว ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีนายสมัย นันทะบุรมย์ พัฒนาการอำเภอนามน เป็นประธานฯ ผลสอบสรุปว่า ให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบกฎหมาย แล้วถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และให้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย กับนางอรพิน อภัยแสน ผอ.กองการศึกษา อบต.หนองบัว ฐานกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน กระทั่ง นอภ.นามนให้นายก ผู้บังคับบัญชา สอบทางวินัยผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ ล่าสุด นายก อบต.รับลูกตั้งกรรมการสอบวินัย

ความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายเยื้อน เขจรศาสตร์ นายก อบต.หนองบัว กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อได้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยครบ จะรายงานต่อนายมลชัย จันทโรธร นอภ.นามน และเริ่มกระบวนสอบสวนความผิดทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องทันที “ขอยืนยัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องยึดระเบียบกฎหมายให้เคร่งครัด เพราะเป็นการบริหารงบประมาณของแผ่นดิน หากไม่ยึดระเบียบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะกระทบกับระบบราชการ และตัวบุคคลผู้ปฏิบัติ และต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ขอให้มั่นใจ” นายก อบต.หนองบัว กล่าวทิ้งท้าย.

กรณี ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ผู้ลงนามในบันทึกตกลงจ้างกับผู้รับจ้าง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมกั้นห้องและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว งบ 98,500 บาท 8 มิ.ย. 2559 07:29 8 มิ.ย. 2559 08:11 ไทยรัฐ