วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวแล้วกฎหมายปิโตรเลียม

มีทั้งสัมปทาน-แบ่งผลผลิต-จ้างสำรวจ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปิโตรเลียมฉบับใหม่ โดยสาระสำคัญคือไทยจะสามารถใช้ระบบบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมได้ 3 ระบบคือ สัมปทาน การแบ่งปันผลผลิต และจ้างสำรวจและผลิต จากเดิมที่มีเพียงสัมปทาน ส่วนประเด็นที่กรรมาธิการพลังงานเสนอให้ตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ครม.เห็นว่า รายละเอียดยังไม่ชัดเจน เช่น ใครจะมาบริหาร อัตราเงินเดือนเท่าใด เกิดความคุ้มค่าหรือไม่กับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการสำรวจผลิตแบบการจ้างสำรวจและผลิต ดังนั้น รัฐบาลจึงให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ระหว่างนี้ จะส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาก่อน

“ถ้าคลังและพลังงานเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ และต้องแก้กฎหมายใหม่ ก็ให้นำมาเสนอ ครม.อีกครั้ง หรือจะออกเป็นร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ หรือกฎหมายลูกก็ได้ ซึ่งรัฐบาลมองถึงผลประโยชน์ประเทศ และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เรียกว่า ตามใจผู้จัดไม่ขัดใจผู้ฟัง ส่วนจะกระทบต่อการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 หรือไม่ พลังงานไม่ได้รายงาน ครม.”

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปิโตรเลียมฉบับใหม่... 8 มิ.ย. 2559 04:52 8 มิ.ย. 2559 04:52 ไทยรัฐ