วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเชื่อมฐานข้อมูลเข้ากัน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินการและถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 2559 ว่า สธ.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัทกลาง มีนโยบายบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เป็นระบบเดียว ในการลดปัญหาความสับสนเรื่องข้อมูลบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ตรงกัน และในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านระบบนี้ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังต้องดำเนินการสอบสวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตามตัวชี้วัดอย่างเคร่งครัด เช่น เกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเดิม อุบัติเหตุที่สังคมให้ความสนใจ หากพบปัญหาให้รีบรายงาน ผอ.โรงพยาบาล และ สธ. ส่วนมาตรการรักษาพยาบาลนั้น ได้เร่งพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยผ่านเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เชื่อมโยงเข้ามาสู่ฐานข้อมูลเดียวกันทั้ง 76 จังหวัด คาดจะแล้วเสร็จภายใน มิ.ย.นี้.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด... 8 มิ.ย. 2559 04:14 8 มิ.ย. 2559 04:14 ไทยรัฐ