วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' เผย เว็บหมิ่นสถาบันไทยทั้งหมด อยู่ในต่างแดน

"ปนัดดา" เผยเว็บหมิ่นสถาบันไทย มาจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ระบุเป็นพวกไม่รู้ซึ้งหัวอกคนไทย แฉพอ จนท.ประสาน ตปท.ลบออก ก็จ้างบุคคลใหม่ขึ้นโพสต์ซ้ำ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า จากการประชุม เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันสำคัญของชาติ ในส่วนของเว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันสำคัญของชาติต่อที่ประชุม กรณีที่ 1 ไม่มีการโพสต์ภายในประเทศ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า 100% เนื่องจากพี่น้องประชาชนชาวไทย ลูกหลานเยาวชน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีความเคารพรัก เทิดทูน และสำนึกในบุญคุณใหญ่หลวงของสถาบันฯ อย่างบริสุทธิ์ใจและจริงใจ ผิดกับในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผู้มีอำนาจทางการเมืองปล่อยปละละเลยอย่างมาก ทำแบบไม่ตั้งใจทำ เข้าทำนองพูดอย่างแต่ประพฤติปฏิบัติอีกอย่าง ปล่อยให้คนใกล้ตัวพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นเสียเองอย่างไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น อันถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่การเล่นการเมืองที่ไม่มีระเบียบแบบแผนและสร้างสรรค์ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกลักษณ์ของชาติ และจารีตประเพณีของชนชาติไทย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า กรณีที่ 2 ถามว่าการเผยแพร่ภาพและข้อความ อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันสำคัญของชาติ ที่ยังปรากฏอยู่ให้เห็น สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการโพสต์เผยแพร่ทั้งภาพ และข้อความจากต่างประเทศทั้งสิ้น โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่รักประเทศไทย ไม่รู้ซึ้งถึงหัวอก และความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคนไทย เป็นการมุ่งทำร้ายจิตใจคนไทยและลูกหลานเยาวชนไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อหน่วย พยายามประสานทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทุกหน่วยงานของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งแม้จะมีกำหนดกฎเกณฑ์หลายขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกับประเทศไทย หน่วยรับผิดชอบดังกล่าวรายงานด้วยว่า ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ เมื่อมีการลบออก ก็จะมีกลุ่มบุคคลเหมือนรับการว่าจ้างนำขึ้นโพสต์ซ้ำ โดยการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปภาพ และเปลี่ยนรหัสทันที ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนราชการและหน่วยงานรับผิดชอบ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบรัฐปัจจุบัน รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลและองค์กร

"ปนัดดา" เผยเว็บหมิ่นสถาบันไทย มาจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ระบุเป็นพวกไม่รู้ซึ้งหัวอกคนไทย แฉพอ จนท.ประสาน ตปท.ลบออก ก็จ้างบุคคลใหม่ขึ้นโพสต์ซ้ำ 7 มิ.ย. 2559 20:57 7 มิ.ย. 2559 22:02 ไทยรัฐ