วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. ไฟเขียวผ่านร่าง ก.ม.ปิโตรเลียมฯ

ครม. มีมติเห็นชอบผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ หวังเพิ่มระบบบริหารแหล่งพลังงาน จากเดิมแค่เปิดสัมปทาน คาด ก.ค. ปี 60 เปิดสำรวจฯ แหล่งก๊าซ รอบที่ 21 ได้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน นำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่… ) พ.ศ… โดยเพิ่มทางเลือกให้รัฐบาลนำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) และระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต (ซีเอส) มาบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียม เพิ่มเติมจากเดิมที่ใช้ระบบสัมปทานเท่านั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ภาครัฐบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรให้คุ้มค่า ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปพลังงานของประเทศ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การกำกับดูแล ยังคงอยู่ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียม ในส่วนของ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จะเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อพิจารณาต่อไป

ด้าน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบ ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ และมีมติเพิ่ม ระบบพีเอสซี และ ระบบเอสซี จากเดิมใช้ระบบสัมปทานเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องเสนอเข้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกครั้ง คาดว่าใช้ระยะเวลา 3 เดือน ขณะเดียวกัน กรมฯ ต้องทำกฎหมายลูก และกฎกระทรวงอย่างน้อย 6 ฉบับ รวมทั้งต้องมีประกาศจากคณะกรรมการปิโตรเลียมด้วย ดังนั้น จะหารือกับ คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอทำกฎหมายดังกล่าวควบคู่กันในระหว่างการพิจารณาของ สนช. เพราะหากรอผ่าน สนช.อาจใช้ระยะเวลานาน แต่หากสามารถดำเนินการควบคู่กันได้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 7-9 เดือนจะแล้วเสร็จ ดังนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ 21 ได้เร็วสุด ภายในเดือน ก.ค. ปี 60

ครม. มีมติเห็นชอบผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ หวังเพิ่มระบบบริหารแหล่งพลังงาน จากเดิมแค่เปิดสัมปทาน คาด ก.ค. ปี 60 เปิดสำรวจฯ แหล่งก๊าซ รอบที่ 21 ได้ 7 มิ.ย. 2559 20:31 7 มิ.ย. 2559 20:44 ไทยรัฐ