วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ ในหลวง ฉ.27 แพทย์พอใจ ผลทำบอลลูนหลอดเลือด-น้ำไขสันหลังฯ ลดลง

แถลงการณ์ ฉ.27 'ในหลวง' คณะแพทย์ทำบอลลูนขยายหลอดพระโลหิตตีบแคบ ผลเป็นที่น่าพอใจ พร้อมตรวจปริมาณน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง พบลดลง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 27

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า อาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยขาดเลือด คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายการตรวจหลอดพระโลหิตของพระหทัย ด้วยการใส่สายเข้าทางหลอดพระโลหิต และถวายฉีดสี (Coronary Angiography) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 พบว่าหลอดพระโลหิตเส้นขวาและแขนงหนึ่งของหลอดพระโลหิตเส้นซ้ายตีบแคบลง

วันนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิตด้วยการขยายบอลลูน และฝังขดลวดค้ำยัน (Stent) ร่วมกับการใช้หัวกรอเพชร (Rotablator) ในที่ตีบแคบบางตำแหน่ง โดยไม่ต้องถวายยาสลบ ผลเป็นที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯ จะถวายการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจติดตามปริมาณน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีปริมาณลดลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

7 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

แถลงการณ์ ฉ.27 'ในหลวง' คณะแพทย์ทำบอลลูนขยายหลอดพระโลหิตตีบแคบ ผลเป็นที่น่าพอใจ พร้อมตรวจปริมาณน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง พบลดลง 7 มิ.ย. 2559 17:48 7 มิ.ย. 2559 17:59 ไทยรัฐ