วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.จับมือ 52 องค์กร ลงนาม MOU ร่วมงานปฏิรูป

สปท.จับมือ 52 องค์กร ลงนาม MOU ร่วมงานปฏิรูป

  • Share:

สปท. ลงนามเครือข่ายเพิ่ม 52 องค์กร ร่วมงานปฏิรูป หวังขยายผลทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 ที่รัฐสภา ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่าง สปท. กับ 52 องค์กรเครือข่าย อาทิ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมตำรวจ สมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับองค์กรเครือข่าย เพื่อแสดงว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกัน พร้อมทั้งผลักดันการขับเคลื่อนงานปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน โดยองค์กรเครือข่ายจะร่วมมือกับ สปท. ใน 5 ภารกิจหลัก คือ 1. ร่วมเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ สู่สมาชิกองค์กรและสาธารณสุข 2. ร่วมจัดตั้ง และดำเนินการพัฒนาสถาบันการปฏิรูป 3. ร่วมดำเนินการพัฒนาผู้นำการปฏิรูป 4. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทย และ 5. ร่วมขยายองค์กรเครือข่ายร่วมปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีความต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะขยายผลต่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้