วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักเศรษฐศาสตร์ หนุนเก็บภาษีที่ดินฯ ชี้ แก้เหลื่อมล้ำ-กระจายทรัพย์สิน

นักเศรษฐศาสตร์ หนุนเก็บภาษีที่ดินฯ ชี้ แก้เหลื่อมล้ำ-กระจายทรัพย์สิน

  • Share:

นักเศรษฐศาสตร์ เผย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยกระจายทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ ไม่กระทบประชาชนทั่วไป คาดรัฐบาลเตรียมออกภาษีเพิ่ม เพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้สมบูรณ์ ...

วันที่ 7 มิ.ย.59 นายสมประวิณ มันประเสริฐ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การที่ ครม. จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่รัฐบาลจะปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมายอมรับว่าการถือครองที่ดินมีการกระจุกตัวเฉพาะผู้ที่มีฐานะร่ำรวย ดังนั้น การเก็บภาษีที่ดินเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยใช้หลักการให้คนที่มีทรัพย์สินมากต้องเสียภาษี ไม่ให้ถือครองทรัพย์สินมากเกินไป และกระจายทรัพย์สินออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคาดว่าผลกระทบจะเกิดกับเฉพาะผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 50 ล้านบาท ไม่กระทบกับประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้รัฐบาลจะต้องติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่เหมือนกับภาษีมรดก คาดว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายลักษณะใกล้เคียงออกมาอีกในอนาคต เพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้สมบูรณ์

ทั้งนี้ ครม.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 4 ประเภท คือ ยกเว้นภาษีให้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่หากราคาที่อยู่อาศัยเกิน 50 ล้านบาท หรือมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษี กำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ร้อยละ 0.5 ของราคาที่อยู่อาศัย, กลุ่มที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนดอัตราเพดานภาษีร้อยละ 0.2, เก็บภาษีจากอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม กำหนดเพดานภาษีร้อยละ 2 และเก็บภาษีจากที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า ไม่ใช้ประโยชน์ กำหนดเพดานภาษีร้อยละ 5

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้