วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหล้านำความสุขสั้นๆ ยืดความทุกข์ให้ยาว

อันว่าสุราคือว่าเหล้านั้น ถูกพบว่าสามารถบันดาลให้เรารู้สึกเป็นสุขได้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ตรงกันข้ามหากต้องอาศัยมันอยู่อีกต่อไป กลับจะทำให้เราเหม็นเบื่อชีวิต รู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เป็นผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญนโยบายสังคมของมหาวิทยาลัยเคนท์ แห่งอังกฤษ ทั้งยังได้พบว่า ผู้ที่ติดเหล้าก็เพราะหมดความพึงพอใจในชีวิตไป

การค้นคว้าถึงผลของเหล้ากับความสุขเป็นที่ถกเถียงกันบ่อยๆ ในแง่นโยบายของรัฐบาล และกฎเกณฑ์ต่างๆ หากแต่ไม่ค่อยมีการศึกษาในแง่ของวิชาความรู้อย่างแท้จริงนัก รัฐบาลก็มักจะเอาข้อสมมติฐานของนักเศรษฐศาสตร์ ที่กล่าวว่าทุกคนล้วนแต่ทำตามเหตุผล และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเอง แม้แต่ยามเมาหรือติดเหล้าก็ตาม

นักวิจัยได้กล่าวลงท้ายว่า แม้แต่พิจารณาถึงข้อยกเว้นต่างๆ เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีผลกระทบถึงความกินดีอยู่ดี แต่ก็ไม่อาจหาข้ออ้างในการกินเหล้าว่า จะสร้างความสุขชั่วช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดได้เลย.

อันว่าสุราคือว่าเหล้านั้น ถูกพบว่าสามารถบันดาลให้เรารู้สึกเป็นสุขได้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ตรงกันข้ามหากต้องอาศัยมันอยู่อีกต่อไป กลับจะทำให้เราเหม็นเบื่อชีวิต รู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น 7 มิ.ย. 2559 14:28 7 มิ.ย. 2559 15:15 ไทยรัฐ