วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันสิริกิติ์ พร้อมโชว์ผลงานปีกแมลงทับเต็มรูปแบบ ประชันศิลปกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สถาบันสิริกิติ์ จัดสร้างเรือนยอด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ที่สนามด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จสิ้นและจะมีพระราชพิธีเปิดวันที่ 10 มิ.ย.นี้ โดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จะเสด็จฯแทนพระองค์ ทรงประกอบพระราชพิธีเปิด

โอกาสนี้ สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนำชม พร้อมแถลงถึงการจัดงาน “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7” ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และ ท่านผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระ บรมราชินีนาถ และ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ร่วมให้รายละเอียดของศิลปกรรมชิ้นเอกจากฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์

ท่านผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ กล่าวว่า งานศิลป์แผ่นดินปีนี้จะเปิดห้องปีกแมลงทับอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้สถาบันสิริกิติ์ได้จัดสร้างเรือนยอด 9 ยอด แห่งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกสำหรับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ซึ่งงบก่อสร้างมาจากบัตรค่าเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน

จากนั้น อ.เผ่าทอง พาชมห้องปีกแมลงทับ แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยผนังด้านขวาตกแต่งแผ่นสานย่านลิเภาสอดด้วยเส้นเงิน เส้นทอง เส้นนาก ประดับตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ส่วนผนังซ้ายตกแต่งตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

ส่วนห้องที่ 2 อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประดิษฐานภายในกรอบทองเขียนลายรูปหงส์เคล้าลายกนกเทศ ผนังห้องตกแต่งแผ่นสานย่านลิเภาสานเป็นลายขิด แล้วสอดด้วยปีกแมลงทับ ยังมีไม้แกะสลักเป็นพญานาคาเกี้ยวกระหวัด ส่วนตัวพญานาคาตกแต่งปีกแมลงทับ ฝังตาทับทิม เพดานบนมีโคมระย้าพญา, นาค และหงส์ ประดับปีกแมลงทับและแก้วเจียระไน ห้องที่ 3 จัดแสดงงานถมเงินถมทอง พัฒนาต่อยอดงานถมโบราณเป็น “งานถมกลับพื้น” ใช้โลหะทำเป็นพื้นสีเงินแทนพื้นดำ พร้อมประดับฝาผนังคร่ำสามกษัตริย์เต็มพื้นที่ฝาผนัง ผสมแผ่นเสื่อสานเส้นเงินสอดเส้นนากเป็นลายขิดโบราณ

สำหรับเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เป็นโลหะหล่อจากต้นแบบที่เป็นผลงานไม้แกะสลักฝีมือช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ถือเป็นอาคารโลหะหลังแรกของไทย หน้าบันของเรือนยอดมี 8 หน้าบัน อัญเชิญรูปอักษรพระปรมาภิไธย รูปอักษรพระนามาภิไธย และรูปอักษรพระนามของทุกพระองค์ ด้านล่างมีประติมากรรมหล่อโลหะรูปช้างสำคัญประจำรัชกาลทั้ง 10 ช้าง โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.นี้.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สถาบันสิริกิติ์ จัดสร้างเรือนยอด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ที่สนามด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 7 มิ.ย. 2559 13:43 7 มิ.ย. 2559 13:47 ไทยรัฐ