วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ต้องไม่บิดเบือนเสียเอง

ต้องไม่บิดเบือนเสียเอง

  • Share:

ขณะที่สหราชอาณาจักร (ยูเค) หรืออังกฤษ กำลัง “เปิดอภิปรายครั้งยิ่งใหญ่” ก่อนลงประชามติ จะถอนตัวหรือไม่ถอนตัว จากสหภาพยุโรป (อียู) ประเทศไทยซึ่งกำลังจะลงประชามติเช่นเดียวกัน ในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในต้นเดือนสิงหาคม แต่เถียงกันยังไม่จบ จะให้ประชาชนแสดงความเห็นหรือไม่? มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

เนื่องจากมีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่ามาตรา 61 วรรคสอง ของกฎหมายประชามติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่? จึงมีการคาดหมายว่าอาจต้องเลื่อนวันออกเสียงประชามติ หรืออาจต้องแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ แต่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ฟันธงว่าไม่มีปัญหา เพราะอาจต้องตัดแค่ 3 คำ คือ “รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย” ออกจากมาตรา 61

จากนั้นการออกเสียงประชามติก็จะเดินหน้าต่อไป ประเด็นนี้มีนักการเมืองและนักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นกันมาก ประชาชนก็แสดงความเห็นผ่านสวนดุสิตโพล ซึ่งสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่กังวล กลัวเรื่องความขัดแย้ง การไม่ยอมรับผลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นห่วงเรื่องความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และชาวบ้านไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่าควรจะทำอย่างไร ในเรื่องประชามติ คนส่วนใหญ่กว่า 80% บอกว่าควรรับฟังความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ ตามด้วยต้องมีความโปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เรียกร้องประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ ตัดสินใจด้วยตนเอง จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ น่าสังเกตว่ามี 58% เสนอให้ใช้กฎหมายที่เข้มงวด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความวุ่นวาย

ข้อเสนอจากประชาชนล้วนแต่ดีๆ ถ้าทำตามน่าจะทำให้ประชามติเป็นไปด้วยความราบรื่น เช่น ให้รับฟังเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งก็ต้องให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่ถูกต้องและชัดเจน ก็หมายความว่าจะต้องเปิดการสื่อสารสองทาง ให้ได้รับข้อมูลทุกด้าน ไม่ใช่ลงมติแบบมัดมือชกหรือสื่อสารด้านเดียว

เหตุที่ยังเถียงไม่จบ เรื่อง พ.ร.บ.ประชามติ เนื่องจากนอกจากฝ่ายเห็นต่างจากรัฐบาล จะมองว่ามุ่งปิดปากฝ่ายเห็นต่าง ซ้ำยังให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ใช้ดุลพินิจขยายความ กลายเป็นห้ามวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามรณรงค์ (แต่ภาครัฐรณรงค์ได้) ห้ามชี้นำ ซ้ำยังกำหนดโทษแรงถึงจำคุก 10 ปี ถ้าห้าม “บิดเบือน” และ “ห้ามข่มขู่” แค่นี้ก็น่าจะพอ

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธาน กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ก็บอกว่าแม้จะตัดคำว่ารุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ฯลฯ ก็ยอมรับได้ เพราะยังมีกฎหมายอื่นที่จะใช้ควบคุมหรือปิดปากผู้บิดเบือน ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือผู้บังคับใช้กฎหมาย อย่าบิดเบือนมาตรา 7 มาตรานี้ระบุชัด “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ความคิดเห็น”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้