วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทาสยุคใหม่

...แม้ประชาคมโลกยังไม่สรุปนิยามความหมาย “Modern Slavery”––“ทาสยุคใหม่” อย่างเป็นทางการ แต่ความหมายรวมๆเกี่ยวพันถึงการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน การทำงานแลกปลดหนี้ การบังคับค้าประเวณี การบังคับแต่งงาน และการบังคับใช้แสวงประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบ “ทาสยุคใหม่” แบ่งคร่าวๆอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ BONDED LABOUR --หรือ “ทาสใช้แรงงานเป็นประกัน” เพราะตกเป็นหนี้ ต้องทำงานแลกใช้หนี้ เงื่อนไขทาสแบบนี้มีมานานแล้วหลายร้อยปี หลายคนใช้หนี้ไม่จบสิ้น ทั้งยังต้องชดใช้หนี้สินลากยาวถึงลูกหลาน ทาสเงื่อนไขนี้มีให้เห็นมากมายแถบเอเชียใต้ มักเกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรมงานปั้นเผาอิฐและแรงงานตามโรงงาน

“ทาสสืบเชื้อสาย”--Descent-Based Slavery เพราะเกิดในครอบครัวทาส จึงต้องเป็นทาสตลอดไป ทาสเงื่อนไขนี้ยังมีอยู่ในสังคมที่เข้มงวดเรื่องลำดับชนชั้นทางสังคม

Forced Labour--“ทาสโดนบังคับ” คล้ายทาสใช้แรงงานเป็นประกันเพื่อชดใช้หนี้สิน แต่พ่วงด้วยการถูกข่มขู่และใช้ความรุนแรงบังคับ บ้างถูกกักขัง ถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทาง หลบหนีไปไหนไม่ได้และมักเกิดขึ้นต่างบ้านต่างแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน

Early and Forced Marriage-- “ทาสบังคับแต่งงาน” มักเกิดแก่หญิงสาวและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกบังคับจากครอบครัวญาติพี่น้องให้แต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์กับใครด้วยภาวะจำยอม

“ทาสค้ามนุษย์”--Human Trafficking เกิดขึ้นได้แก่ชาย หญิงและเด็ก ถูกแสวงประโยชน์ด้วยวิธีรุนแรง บังคับหรือล่อลวง ถูกบังคับใช้แรงงาน ถูกลักลอบนำพาเพื่อซื้อขายและแสวงประโยชน์

ทาสถูกลักลอบนำพาซื้อขายแสวงประโยชน์อาจเพื่อค้าประเวณี ใช้แรงงาน ใช้ขอทาน ใช้ก่ออาชญากรรมหรือใช้ตามเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงบังคับแต่งงานและถูกบังคับปลดอวัยวะร่างกาย

Organ Trafficking--“ทาสค้าอวัยวะ” รูปแบบทาสประเภทนี้ไม่ค่อยมีเห็นโฉ่งฉ่าง เพราะมักดำเนินการแบบตลาดมืดโดยเครือข่ายอาชญากร ต่างจากการบังคับค้าประเวณีหรือบังคับใช้แรงงาน

“ทาสยุคใหม่” ตามรายงาน “2016 โกล–บอล สเลฟเวอรี อินเด็กซ์” หรือ ดัชนีทาสทั่วโลก 2016 สำรวจเก็บข้อมูลทั่วโลกใน 167 ประเทศ เลือกสอบถามแหล่งข่าวเชื่อถือได้ 42,000 ราย จาก 53 ภาษา พบชาวโลกยังอยู่ในข่ายทาสที่ว่ามาข้างต้นเกือบ 46 ล้านคน เพิ่มจากตัวเลขปี 2557 อยู่ที่ 35.8 ล้านคน หรือเพิ่ม 28 เปอร์เซ็นต์ อินเดียมีทาสมากที่สุด 18.35 ล้านคน

...นี่ไม่นับรวม “ทาสรัก” กับ “ทาสวัตถุนิยม” อีกบานเบอะ...

อานุภาพ เงินกระแชง

7 มิ.ย. 2559 10:04 7 มิ.ย. 2559 10:04 ไทยรัฐ