วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งสอบใช้งบ อบต.ผิด ไม่งั้นนายกโดนด้วย

จากกรณีนายมลชัย จันทโรธร นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้นายเยื้อน เขจรศาสตร์ นายก อบต.หนองบัว ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการว่าจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารและกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว งบประมาณ98,500 บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) เมื่อวันที่5เม.ย.2559 ล่าสุดได้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนางอรพิน อภัยแสน ผอ.กองการศึกษา อบต.หนองบัว เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพื้นฐานต้องบรรจุอยู่ในโครงการ/งบประมาณของ อบต.แต่กองการศึกษา อบต.ใช้อำนาจพิจารณาอนุมัติเองนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายมลชัย จันทโรธร นายอำเภอนามน ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า เมื่อผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯสรุปว่ามีมูล ในขั้นตอนต่อไปทางอำเภอจะให้นายก อบต.หนองบัว ตั้งกรรมการสอบทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากนายก อบต.ไม่ปฏิบัติตาม นายก อบต.อาจจะเป็นผู้ถูกสอบสวนเสียเอง

ด้าน น.ส.กิ่งฟ้า วรรณโณมัย รก.หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองบัว เปิดเผยว่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและได้เซ็นชื่อกำกับไว้ในเอกสารต่างๆจริง โดยเข้าใจว่า ผอ.กองการศึกษาทำมาถูกต้องแล้ว หากการสอบวินัยมาถึงตนก็พร้อมที่จะให้ความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก่อนหน้านี้เคยทำบันทึกเสนอต่อนายก อบต.หนองบัวไว้แล้วขอยืนยันว่าจะให้การไปตามนั้น “ขอให้พนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งหลายพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ดู อบต.หนองบัวเป็นตัวอย่าง หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่มีใครช่วยได้”.

จากกรณีนายมลชัย จันทโรธร นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้นายเยื้อน เขจรศาสตร์ นายก อบต.หนองบัว ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการว่าจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารและกั้นห้อง 7 มิ.ย. 2559 07:23 7 มิ.ย. 2559 07:53 ไทยรัฐ


advertisement