วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสว.เดินหน้าช่วยฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี สางหนี้ 4 หมื่นล้าน สกัดถูกฟ้องล้มละลาย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.กำลังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มเทิร์นอะราวด์ หรือกลุ่มพลิกฟื้นกิจการ ซึ่งล่าสุดได้ประสานกับกรมบังคับคดี ให้ความรู้ หัวข้อ “เอสเอ็มอี พลิกฟื้นยืนได้ ด้วยกฎหมายฟื้นฟูกิจการ” หลังจากกรมบังคับคดีได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) 2559 สำหรับฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เอสเอ็มอี เพื่อเปิดโอกาสธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด) ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ยังมีช่องทางการดำเนินธุรกิจ สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ ไม่ถูกฟ้องล้มละลายจากเจ้าหนี้ จากเดิมกฎหมายฉบับเก่าจะเน้นดูแลกิจการขนาดใหญ่เป็นหลัก

สำหรับเป้าหมายเอสเอ็มอีที่จะเข้ารับบริการและขอฟื้นฟูกิจการ คาดว่าจะมี 7,400 ราย ซึ่งเป็นเอสเอ็มที่อยู่ในระบบ มูลค่าหนี้สินรวม 43,000 ล้านบาท เพราะเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 3-10 ล้านบาท และมีรายได้ลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้จึงมีโอกาสใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้เอสเอ็มอีมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมาจากกลุ่มผู้ประกอบการ 10,000 ราย ที่ปัจจุบันกำลังเข้าโครงการเทิร์น อะราวด์ กับ สสว. ซึ่งกลุ่มนี้มีทั้งรายที่ต้องฟื้นฟูกิจการ และรายที่ยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้.

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.กำลังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มเทิร์นอะราวด์ หรือกลุ่มพลิกฟื้นกิจการ 7 มิ.ย. 2559 04:14 7 มิ.ย. 2559 04:30 ไทยรัฐ