วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข็นไทยแซงสิงคโปร์ ฝันโกยรายได้สินค้าแฟชั่น 1 ล้านล้านบาท

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าระหว่างการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายย่านแฟชั่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจำปีงบประมาณ 59 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ว่า ตนได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่น ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1ล้านล้านบาท ภายในปี 60 จากปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 620,000 ล้านบาท โดย กสอ.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ให้เข้มแข็ง และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันยังมีนโยบายปรับโครงสร้างและบทบาทการทำงาน ของสถาบันสิ่งทอ ให้เป็นสถาบันเพื่อการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่ ช่วย ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบครบวงจร ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่น เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแฟชั่นที่สำคัญของโลก อีกทั้งได้กำชับให้ กสอ. ผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่น 4 สาขา ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ และธุรกิจสินค้าและวัสดุเครื่องประดับแฟชั่น ให้มีความแข็งแกร่งด้วย

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้สินค้าอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ได้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นของอาเซียน แซงหน้าสิงคโปร์ ที่ปัจจุบันเป็นผู้นำอันดับ 1 และผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในเอเชีย ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่อันดับ 5 แฟชั่นเกาหลีใต้ อยู่อันดับ 6 โดยตั้งเป้าหมาย 5-10 ปี ไทยจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย จากปัจจุบันอันดับ 1 คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย และเกาหลีใต้.

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าระหว่างการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายย่านแฟชั่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจำปีงบประมาณ 59 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 7 มิ.ย. 2559 04:11 7 มิ.ย. 2559 04:11 ไทยรัฐ


advertisement