วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกันชีวิตพุ่งทะลัก 1.83 แสนล้านบาท

ประกันชีวิตพุ่งทะลัก 1.83 แสนล้านบาท

  • Share:

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 183,269 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น จากระยะเดียวกันของปีก่อน 6.21% โดยจำแนกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 52,902 ล้านบาท เติบโต 1.41% เบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป จำนวน 130,366 ล้านบาท เติบโต 8.29% และอัตราความคงอยู่ 83% ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่ ประกอบด้วย เบี้ยประกันชีวิตปีแรก มีจำนวน 37,626 ล้านบาท หรือเติบโต 1.68% เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียว จำนวน 15,275 ล้านบาท เติบโต 0.75%

ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตรับรวม เดือน เม.ย. บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยสูงสุดคือ บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด จำนวน 36,237 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนการตลาด 19.77% ขณะที่เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ปรากฏว่า บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยสูงสุด คือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 12,134 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาด 22.94% เบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 130,366 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 8.29% โดยมีอัตราความคงอยู่ 83% ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงให้เห็นถึงผู้เอาประกันชีวิตเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทประกันชีวิต แต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้