วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชูศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

ชูศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

  • Share:

(ภาพจาก:เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธินและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคมหรือบริเวณหลังสวนจตุจักรว่า ขณะนี้ญี่ปุ่นสนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่มีทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถ บขส. รถเมล์ ขสมก.ฯลฯ รวมถึง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านค้าปลีกอื่นๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด

“รูปแบบการร่วมลงทุนจะเป็นลักษณะที่เอกชนไทยและต่างประเทศ เข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาในกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบพีพีพี โดย ร.ฟ.ท.ให้เช่าพื้นที่ลงทุน ส่วนจะเปิดให้เช่าเป็นระยะเวลากี่ปีนั้น จะสรุปข้อมูลทั้งหมดภายในเดือน ส.ค.59 และนำผลสรุปทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน ก.ย.-ต.ค.59 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เอกชนที่สนใจได้เห็นภาพการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้น ทาง สนข.จะจัดทำรายละเอียดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมทั้งหมด และจะเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) รับทราบด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้