วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปภ.ไฟเขียว "กมลประกันภัย"

(สุทธิพล ทวีชัยการ)

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แก้ไขปัญหาฐานะการเงิน และดำเนินงานตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 21/2558 ลงวันที่ 1 ก.ย.2558 ครบถ้วนแล้ว ใน 3 เรื่อง อาทิ การบันทึกหนี้สินได้ครบถ้วน อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนด ฯลฯ จึงเห็นควรให้ยุติการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และให้บริษัทเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ ภายหลังที่ คปภ.มีหนังสือเสนอ รมว.คลัง ให้เพิกถอนใบอนุญาตบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีการเพิ่มทุนเข้ามาในบริษัท โดยมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากรวม 150 ล้านบาท ทำให้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน และได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทชุดใหม่ พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานส่งให้ คปภ.ตรวจสอบ และแม้ว่าจะยุติการเพิกถอนใบอนุญาต แต่ คปภ.จะยังติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แก้ไขปัญหาฐานะการเงิน 7 มิ.ย. 2559 01:53 7 มิ.ย. 2559 04:14 ไทยรัฐ